Studentenoverleg tijdens de Universiteitsraad

Stel je kandidaat voor de verkiezingen

Je kunt je kandidaat stellen van van maandag 13 t/m donderdag 15 maart 2023.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedere student die is opgenomen in het kiezersregister kan zich kandidaat stellen voor de vertegenwoordiging van de raad waarvoor de student kiesgerechtigd is.

Individueel of per fractie?

 • Je kunt je individueel kandidaat stellen of per fractie (maximaal 30 kandidaten per fractie).
 • Uitgesloten van de verkiezingen (actief en passief kiesrecht) zijn de volgende categorieën studenten: 
  - prebachelor-  en premasterstudenten
  - bijvakstudenten
  - contractstudenten
  - uitwisselingsstudenten
  - studenten ingeschreven voor een post initiële opleiding of andere
     post-academische leergang/traject
  - honours studenten
  - extranei
  Ten aanzien van de joint programma’s en double degrees bepaalt de plaats van inschrijving van een student of de student al dan niet in Tilburg tot de kiezersgemeenschap behoort.  Het Stembureau zal deze verduidelijking opnemen in het proces-verbaal van de studentenverkiezingen 2023.
 • Een éénpersoonslijst heeft als nadeel dat deze lijst niet over reservekandidaten beschikt; daardoor is er geen reservekandidaat beschikbaar voor de resterende termijn in het geval van voortijdig terugtreden van het raadslid.
 • Hoe hoger de positie op de kandidatenlijst, hoe groter de kans dat de kandidaat gekozen wordt.

Informatie kan ingewonnen worden bij het stembureau: stembureau@tilburguniversity.edu

Hoe kun je je kandidaat stellen?

 • Tijdens de kandidaatstellingsperiode (13 t/m 15 maart 2023) ontvangen studenten een uitnodiging per e-mail om zich kandidaat te stellen. 
 • Als de kandidaatstelling wordt goedgekeurd door het Stembureau, ontvangt de kandidaat automatisch een uitnodiging om het kandidatenprofiel in te vullen. 
 • Als de kandidaatstelling wordt afgekeurd door het Stembureau, ontvangt de kandidaat daarover automatisch per een e-mail bericht. 
 • Iedere kandidaat mag per medezeggenschapsorgaan slechts op één lijst staan.
 • Kiezers mogen wel meer lijsten ondertekenen; de enige voorwaarde is dat je kiesgerechtigd bent voor de betreffende vertegenwoordiging in het medezeggenschapsorgaan. Voor meer informatie hierover kun je hoofdstuk 5 van het kiesreglement raadplegen.

Presentatie

Als je je kandidaat hebt gesteld of wil gaan stellen, wil je uiteraard ook dat er op je gestemd wordt. De profielen die de kandidaten opstellen in de stemapplicatie, zijn tijdens de stemperiode voor kiezers opvraagbaar in de stemapplicatie. Ze worden ook via de website zichtbaar gemaakt.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf promotiemateriaal te maken. Daarvoor stelt de universiteit een beperkt budget beschikbaar.

Tijdspad

Wil je meer weten over belangrijke data over de verkiezingen? Bekijk het tijdspad verkiezingen 2023.

Kiesreglement

Onze universiteit heeft een eigen reglement over de verkiezingen, zie het kiesreglement voor meer informatie.