Studentenoverleg tijdens de Universiteitsraad

Stel je kandidaat voor de verkiezingen van 2022

Je kon je kandidaat stellen op 14, 15 en 16 maart 2022. Aanmelding is reeds gesloten.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedereen die is opgenomen in het kiezersregister kan zich kandidaatstellen voor de vertegenwoordiging van de raad waarvoor je kiesgerechtigd bent.

Individueel of per fractie?

  • Je kunt je individueel kandidaat stellen of per fractie (maximaal 30 kandidaten per fractie).
  • Een éénpersoonslijst heeft als nadeel dat deze lijst niet over reservekandidaten beschikt; daardoor kan geen opvolger worden geleverd voor de resterende termijn bij het voortijdig uittreden van het raadslid (de kandidaat van de éénpersoonslijst die in de raad gekozen is).
  • Hoe hoger de positie op de kandidatenlijst, hoe groter de kans dat de kandidaat gekozen wordt.

Informatie hierover kan ingewonnen worden bij het stembureau: stembureau@tilburguniversity.edu

Hoe kun je je kandidaat stellen?

  • Kandidaatstelling vindt plaats door het invullen van het kandidaatstellingsformulier verkiezingen.
  • Dit formulier moet vervolgens ondertekend ingeleverd worden op 14, 15 en 16 maart 2022  tussen 9.00 - 16.30 uur via stembureau@tilburguniversity.edu. Je ontvangt na inlevering een ontvangstbevestiging op dezelfde dag. Ontvang je geen ontvangstbevestiging neem dan contact op met het stembureau via 06-44298384.
  • Iedere kandidaat mag per medezeggenschapsorgaan slechts op één lijst staan.
  • Kiezers mogen wel meerdere lijsten ondertekenen; de enige voorwaarde is dat je kiesgerechtigd bent voor de betreffende vertegenwoordiging in het medezeggenschapsorgaan. Voor meer informatie hierover kun je hoofdstuk 5 van het kiesreglement raadplegen.

Presentatie

Als je je kandidaat hebt gesteld of wil gaan stellen, wil je uiteraard ook dat er op je gestemd wordt. Een van de mogelijkheden die het stembureau biedt, is een persoonlijke presentatie op de verkiezingswebsite.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf promotiemateriaal te maken. Daarvoor stelt de universiteit een beperkt budget beschikbaar.

Tijdspad

Wil je meer weten over belangrijke data over de verkiezingen? Bekijk het tijdspad verkiezingen 2022.

Kiesreglement

Onze universiteit heeft een eigen reglement over de verkiezingen, zie het kiesreglement voor meer informatie, en de speciale aanpassing van het kiesreglement in verband met de coronacrisis.