Fractie/Party SAM

Fractie SAM in de Universiteitsraad

“Ons belangrijkste speerpunt is de kwaliteit van onderwijs”, vertelt student Bestuurskunde Jochem Klaassen (19), nummer 2 op de kandidatenlijst van Fractie SAM voor de Universiteitsraadverkiezingen. “Studenten komen uit heel Nederland en daarbuiten naar Tilburg om te studeren. Wij vinden het belangrijk dat ze hun studie met een goed diploma afsluiten. Het optimaliseren van online lessen heeft dan ook onze aandacht.” Fractie SAM is een van de twee studentenfracties die deelnemen aan de Universiteitsraadverkiezingen.

Voor fysiek én online kwaliteitsonderwijs

De Universiteitsraad is een medezeggenschapsorgaan waarin negen studenten en negen medewerkers meedenken met het College van Bestuur. Het bestuur toetst er zijn plannen en de student- en medewerkersraadsleden hebben instemmings- en initiatiefrecht.

Optimaliseren online lessen

Noortje Zegers (22) is de nummer 1 op de lijst van SAM. Ze studeert Psychologie. “Ons programma heeft naast kwaliteit van onderwijs nog drie pijlers: faciliteiten voor studenten, zoals de kwaliteit van de campus. Persoonlijke ontwikkeling zoals het stimuleren en faciliteren van een bestuursjaar. Ook het ondersteunen van stages, de waarde van diploma’s en daarmee de aansluiting op de arbeidsmarkt is een van onze pijlers.”

De belangen van studenten

Jochem wil de studenten van Tilburg University een stem geven in de Universiteitsraad. “Om me heen hoor ik regelmatig dat dingen niet goed geregeld zijn. Ik wil door mee te praten, de belangen van studenten behartigen.” Noortje wil de U-raad in om mee te helpen aan het verbeteren van de universiteit. “Ik zie veel universiteitsbrede zaken die beter kunnen en zou het top vinden om daar in de U-raad over mee te praten en denken.”

Actieve fractieleden

Jochem is actief bij studentenvereniging Via Fidei en studievereniging Magister JFT. “Ik ben erg nieuwsgierig, wil graag iets betekenen voor studenten. Als ik hoor dat iets niet goed loopt dan wil ik daar iets aan doen.” Ook Noortje is een actieve student. “Ik haal graag het onderste uit de kan, daarom ben ik verkiesbaar voor de U-raad en niet voor de Faculteitsraad.” Ze deed bestuurlijke ervaring op in commissies bij studieverenigingen en is lid van een sportvereniging. “Vanuit die verschillen invalshoeken kan ik meedenken en studenten representeren.”

Dat willen we behouden

Fractie SAM heeft een commissie met studenten die meedenken met de fractie, de Think Tank. “Deze commissie onderzoekt continu wat er onder studenten speelt”, aldus de lijsttrekker. Ze wil zich onder meer in gaan zetten voor een rolstoelvriendelijker campus en voor internationale studenten. “De communicatie op de campus en vanuit de universiteit is nog niet overal in het Engels. En dankzij de pandemie is er nu online onderwijs en tentamens. Ik wil die mogelijkheid behouden voor studenten die door een beperking niet altijd naar de campus kunnen komen.” De twee zijn voor fysiek onderwijs gecombineerd met online mogelijkheden van goede kwaliteit. “De ene docent zet ons een videocollege van twee jaar geleden voor, terwijl we daar weinig aan hebben. Andere docenten maken kennisclips met leuke anekdotes. Dat is het soort onderwijs dat het voor ons nu te doen houdt en dat we willen behouden.” Jochem vult aan: “Het zou goed zijn als er een universiteitsbrede standaard zou komen met minimum eisen zodat de kwaliteit van online onderwijs gewaarborgd is.”

Kies iemand die voor jou opkomt

De fractieleden van SAM raden hun medestudenten aan om zich te verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen. Noortje: “Kies voor iemand die voor jou opkomt.” Jochem hoopt op een hogere opkomst dan afgelopen jaar. “Hoe hoger de opkomst, hoe groter de roep van studenten om gehoord te worden”, zegt hij tot besluit.  

Kandidaten Fractie SAM

 • Noortje Zegers

  Noortje Zegers

  Kandidaat
 • Jochem Klaassen

  Jochem Klaassen

  Kandidaat
 • Tessa Chambon

  Tessa Chambon

  Kandidaat
 • Lotte de Jager

  Lotte de Jager

  Kandidaat
 • Charlotte Huser

  Charlotte Hüser

  Kandidaat
 • Harm Weren

  Harm Weren

  Kandidaat
 • Veerle Meijs

  Veerle Meijs

  Kandidaat
 • Aleksandra van der Linden

  Aleksandra van der Linden

  Kandidaat
 • Danny Ester

  Danny Ester

  Kandidaat