Stemmen voor de verkiezingen van Tilburg University

Stemmen: wie mag stemmen en hoe gaat dat?

Dit jaar kunnen studenten stemmen voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden. De verkiezingen en de kandidaatstelling vinden elektronisch plaats. Elke kiesgerechtigde ontvangt een e-mail op zijn of haar Tilburg University e-mailadres met een button naar de stemapplicatie. Studenten kunnen stemmen van dinsdag 11 april 9.00 uur t/m donderdag 13 april 16.00 uur 2023.

Heb je kiesrechten?

Voor elke verkiezing wordt een kiezersregister vastgesteld. Iedereen die kiesrecht heeft, wordt hierin opgenomen. Iedere kiesgerechtigde mag kiezen en kan zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsorganen waarvoor het kiesrecht is toegekend.

Voor studenten geldt dat zij op de peildatum (1 februari 2023) ingeschreven moeten staan als student aan Tilburg University om opgenomen te worden in het kiezersregister.

De volgende categorieën studenten zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen (actief en passief kiesrecht):

 • Premaster- en prebachelorstudenten
 • Bijvakstudenten
 • Contractstudenten
 • Uitwisselingsstudenten
 • Studenten ingeschreven voor een post initiële opleiding of andere post-academische leergang/traject
 • Honours studenten
 • Extranei

Ten aanzien van de joint programma’s en double degrees bepaalt de plaats van inschrijving van een student of de student al dan niet in Tilburg tot de kiezersgemeenschap behoort.  

Het Stembureau zal deze verduidelijking opnemen in het proces-verbaal van de studentenverkiezingen 2023.

Raadpleeg bij twijfel bijtijds het kiezersregister, welke ter inzage ligt vanaf 17 februari 2023. Neem daarvoor contact op met het Stembureau via stembureau@tilburguniversity.edu.

Waarvoor kun je stemmen?

  • Universiteitsraad
  • Faculteitsraden

  Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen de kandidaten voor deze organen zich op de website presenteren. In de verkiezingsperiode ontvangen alle studenten een e-mail met een link naar de stemapplicatie.

  Wat is de stemprocedure?

  De verkiezingen vinden elektronisch plaats. Als de verkiezingen beginnen, ontvangt elke kiesgerechtigde een e-mail op zijn of haar Tilburg University e-mailadres. Ook buiten Tilburg University is deze mail te lezen via webmail.

  In de e-mail staat een button naar de stemapplicatie. Je logt in met je username en wachtwoord; daarna kan gestemd worden. Een uitgebrachte stem kan niet meer worden gewijzigd of ongedaan gemaakt.