Fractie Stimulus 2021

Fractie Stimulus verkiesbaar voor Faculteitsraad TSB

Merel van Olphen (19) en Taylan Mete (24) zijn er klaar voor om de studenten van hun faculteit TSB te vertegenwoordigen in de Faculteitsraad. Merel: “Ik wil studenten op een formele manier vertegenwoordigen en meedenken met het bestuur.” Taylan ervaart dat studenten veel goede ideeën hebben en wil daar iets mee doen. “Het leven van studenten staat op zijn kop, het onderwijs is compleet veranderd. Met de feedback van veel studenten wordt nu te weinig gedaan, dat wil ik veranderen.”

‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan. Het Faculteitsbestuur presenteert er zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder zeven zetels. Ze hebben het recht om te stemmen, plannen van het bestuur aan te passen en eigen voorstellen in te brengen.

Fractie Stimulus is één van de twee studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen. Student Klinische Psychologie Taylan is lijsttrekker. Merel studeert Medische Psychologie en staat op nummer 2 op de kieslijst. Ze zegt: “Ik heb ervaring met het lidmaatschap van informele besturen, daar heb ik in de faculteitsraad zeker iets aan. Ik leg makkelijk contact, neem meningen van anderen serieus en wil echt iets doen met de input die ik krijg.”

Ook Taylan bezit de capaciteiten om studenten te vertegenwoordigen. “Ik wek snel vertrouwen, sta open voor de mening van anderen en ben goed in het vinden van gezamenlijke grond. Mijn motto is: hard op de inhoud, zacht op de relatie.”

Meer interactie en aandacht voor mentale gezondheid

Als ze gekozen worden, willen ze zich onder andere inzetten voor een verbetering van de mentale gezondheid van studenten binnen hun faculteit. “Sinds de pandemie voelen veel studenten zich eenzaam en hebben depressieve klachten”, legt Merel uit. “Ik wil uitzoeken wat studenten verwachten van de faculteit en daar iets mee doen.”

“Dat vind ik een mooi punt”, reageert haar fractiegenoot. “Ik wil me inzetten voor meer engagement in het online onderwijs. Veel colleges zijn eenrichtingsverkeer. We bekijken een videocollege of online college, maar er is weinig interactie. We missen werkcolleges. Ik ben ervan overtuig dat het kunnen volgen van fysieke werkgroepen studenten op mentaal vlak vooruit gaat helpen.” Ze verwachten dat online onderwijs voor een deel zal blijven. “Dat juichen we toe, mits er een goede balans is tussen online en fysiek onderwijs.”

Fijn om gehoord te worden

Andere aandachtspunten van Taylan, Merel en hun fractiegenoten zijn onder andere: meer stagekansen voor internationale studenten, het uitrollen van hybride onderwijs en duidelijker communicatie vanuit de faculteit over de minor- en majorkeuze, exchange, bijzonder situaties bij tentamens enzovoort.

Merel: “Veel studenten weten niet waar informatie over de minoren kunnen vinden en bij wie ze terecht kunnen met vragen. En hybride onderwijs kan studenten die door werk of andere activiteiten niet naar alle colleges kunnen, enorm helpen. Het geeft hen meer keuzes.”

Taylan wil het International Advisory Board van Stimulus uitbouwen. “Ik merk dat niet alle internationale studenten hun draai kunnen vinden. Ze hebben het gevoel dat ze genegeerd worden. Bij het IAB komen veel goede ideeën binnen, daar wil ik meer mee gaan doen.” Ook via de opleidingscommissies en het Faculty Forum onderhoudt Stimulus contact met de achterban. “Tijdens de verkiezingscampagne leggen we met zoveel mogelijk studenten contact om input te krijgen. We merken dat studenten het fijn vinden om gehoord te worden.”

Kandidaten Fractie Stimulus

 • Taylan Mete

  Taylan Mete

  Kandidaat
 • Merel van Olphen

  Merel van Olphen

  Kandidaat
 • Fleur Koops

  Fleur Koops

  Kandidaat
 • Henryetta Paleit

  Henryetta Paleit

  Kandidaat
 • Stimulus 2021- Parsa Yousefi

  Parsa Yousefi

  Kandidaat
 • Ilayda SIner

  Ilayda Siner

  Kandidaat