Fractie Vrijspraak

Fractie Vrijspraak in de Faculteitsraad TLS

Studentenfractie Vrijspraak vertegenwoordigt alle studenten van TLS in de Faculteitsraad. De nummer 1 en 2 van de kieslijst, Wauter Setz (20) en Naomi Kuijpers (24) zullen zich gaan inzetten voor waardevol, toegankelijk en modern studeren. Concrete topics zijn: minder aanwezigheidsplicht, meer minoren en online alternatieven voor fysieke studieboeken. Naomi: ‘Alle studenten van TLS kunnen ons bereiken via de online en fysieke klachtenbus, via Magister JFT en door ons aan te spreken.’

Voor waardevol, toegankelijk en modern studeren

In de Faculteitsraad presenteert het Faculteitsbestuur zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder zeven zetels. Ze hebben het recht om te stemmen, plannen van het bestuur aan te passen en eigen voorstellen in te brengen. Fractie Vrijspraak is een van de twee fracties die meedingen naar de studentzetels.

Thuis voelen binnen de faculteit

Naomi studeert Bestuurskunde en is Secretaris van Magister JFT | Juribes: ‘Ik heb me altijd al willen inzetten voor anderen en vind het belangrijk dat elke student zo goed mogelijk gehoord wordt en zich thuis voelt op onze faculteit. Om daar in de Faculteitsraad een bijdrage aan te mogen leveren, lijkt me erg mooi.’

Student Rechtsgeleerdheid, Wauter: ‘Ik ben dit studiejaar Commissaris Onderwijs bij studievereniging Magister JFT, waar fractie Vrijspraak onderdeel van is. In die functie ben ik al bezig met het ondersteunen van studenten. Eén van de manieren waarop ik dat doe, is door het onderhouden van contact met de faculteit. Het lijkt me interessant om straks in de raad studenten te blijven helpen, hun mening te vertegenwoordigen en te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt.’

Waardevol studeren

Fractie Vrijspraak gaat de verkiezingen in met een programma dat steunt op de drie pijlers: waardevol studeren, toegankelijk studeren en modern studeren. Wauter: ‘Onder de eerste pijler valt onder andere het stimuleren van studenten om dingen naast je studie te doen. Zoals kantoorbezoeken of een bestuursjaar. Door de aanwezigheidsplicht bij bijvoorbeeld het vak oefenrechtbank, komen studenten in de knel met de activiteiten buiten hun studie.’

Naomi: ‘Het volgen van een minor is goed voor het vergroten en uitbreiden van onze kennis. Niet elke opleiding binnen TLS heeft minoren, en anders is het aanbod veel te beperkt. De huidige fractie is hier al mee bezig, wij gaan ermee verder.’ Onder deze pijler valt ook de wens tot flexibeler studeren met online en opgenomen colleges.  

Toegankelijk en modern studeren

Toegankelijk studeren dan. Naomi: ‘Hieronder vallen volledig deel kunnen nemen aan een studie en toegang hebben tot alle materialen. Dus prijzige literatuur zou ook tegen gereduceerd tarief online beschikbaar moeten worden.’ ‘Ook voor internationale studenten kan de toegankelijkheid beter’, vult Wauter aan. ‘De Engelse versie van de website is minder uitgebreid dan de Nederlandse, daar zouden we graag iets aan doen.’

En modern studeren? Wauter: ‘Ons onderwijs sluit niet altijd aan op wat mogelijk is. Aan een advocaat vraag je ook niet een zaak op te lossen door alleen gebruik te maken van zijn wettenbundel. Daar zou in de rechtenstudie ook beter op ingespeeld moeten worden.’

Ga stemmen!

‘Wil je vertegenwoordigd worden in de Faculteitsraad?’ vraagt Naomi. ‘Breng dan je stem uit. Fractie Vrijspraak heeft veel ervaring en wij gaan graag voor je aan de slag!’ 

Check de kandidatenlijst

Kandidaten Fractie Vrijspraak

 • Fractie Vrijspraak - Wauter Setz

  Wauter Setz

  Kandidaat #1
 • Fractie Vrijspraak - Naomi Kuijpers

  Naomi Kuijpers

  Kandidaat #2
 • Fractie Vrijspraak - Naomi Kuijpers

  Nynke Hamburg

  Kandidaat #3
 • Fractie Vrijspraak - Quin Nijdam

  Quin Nijdam

  Kandidaat #4
 • Fractie Vrijspraak - Bo van Gerwen

  Bo van Gerwen

  Kandidaat #5
 • Fractie Vrijspraak - Kyra Kap

  Kyra Kap

  Kandidaat #6