Fractie Vrijspraak 2021

Fractie Vrijspraak in de Faculteitsraad TLS

De syllabi-check, meer begeleiding in het kiezen van een minor en meer variatie in minoren binnen Rechtsgeleerdheid. Allemaal zaken die dankzij Fractie Vrijspraak gerealiseerd zijn. Allisha Hosli (21) en Karolina Blaszczyk (19) staan op de kieslijst van deze studentenfractie voor de Faculteitsraadverkiezingen. Karolina: “Op dit moment ben ik student-vertegenwoordiger voor Global Law. Ik ben ervan overtuigd dat ik meer kan bereiken vanuit de Faculteitsraad.”

Mening studenten meewegen in vormgeven hybride onderwijs

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan. Het Faculteitsbestuur presenteert er zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder zeven zetels. Ze hebben het recht om te stemmen, plannen van het bestuur aan te passen en eigen voorstellen in te brengen. Fractie Vrijspraak is één van de twee studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Faculteitsraad TLS.

Invloed op beleid faculteit

Allisha is lijsttrekker van Vrijspraak en studeert net als Karolina Global Law. Ze doet dit collegejaar een fulltime bestuursjaar bij Magister JFT, de faculteitsvereniging van Tilburg Law School. “Ik houd me bezig met PR en het mentoraat voor eerstejaars. Ik zie veel zaken die beter kunnen. Door de pandemie vinden vooral veel eerstejaars studeren lastig. Ik wil hen helpen en vanuit de raad invloed hebben op het beleid van de faculteit.” In de top vijf van Fractie Vrijspraak zijn ook Bestuurskunde, Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht vertegenwoordigd. Vrijspraak opereert als fractie van Magister JFT en representeert de studenten van TLS al dertig jaar. De achterban binnen de faculteit is dan ook groot.

Hogere kwaliteit online onderwijs

Voor Karolina is het spannend of ze in de raad komt of niet, ze staat op plek vijf. “Ik ben goed met mensen, iedereen praat graag met mij. Ik kan goed luisteren en wil de mening van studenten overbrengen naar docenten en het bestuur. Iets soortgelijks doe ik als student-vertegenwoordiger al voor Global Law-studenten.” Ook Allisha is proactief. “Ik durf kritiek te leveren op het beleid.” Ze wil zich vanuit de Faculteitsraad komend jaar inzetten voor een goede overgang van online naar hybride onderwijs. “Ik ben benieuwd hoe het bestuur dit vorm wil gaan geven. De mening van studenten moet daarin meewegen.” Ze zal vooral focussen op de huidige eerstejaars en op premasterstudenten. “Voor iedereen geldt dat online hoorcolleges goed werken, maar dat we behoefte hebben aan fysieke werkgroepen.” Karolina is het daarmee eens. “De behoefte aan fysiek onderwijs is enorm. De verschillen in kwaliteit bij online onderwijs zijn groot. De ene docent doet het erg goed, met informatieve kennisclips bijvoorbeeld, maar anderen zijn daar niet zo bedreven in. Ik hoor dat docenten elkaar hierbij helpen en hoop dat dat zo blijft en de kwaliteit van online onderwijs omhoog blijft gaan.” 

Meerdere opdrachten voor eindcijfer

Een ander onderwerpen waarvoor ze zich in willen gaan zetten, is de communicatie tussen de faculteit en studenten en tussen de faculteit en verenigingen. Ook de kwaliteit van onderwijs heeft hun aandacht. Allisha: “Evaluaties zijn belangrijk voor docenten, maar die worden door weinig studenten ingevuld en dan meestal nog alleen door studenten die enkel hun klachten doorgeven en geen tips en tops terwijl ook die kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit.” Ook het uitbreiden van het aantal opdrachten die meetellen voor eindcijfers van vakken is een aandachtspunt. Karolina: “Bij meerdere studies binnen TLS eindigen veel vakken met een essay-opdracht die voor honderd procent het eindcijfer bepaalt. Als je daar niet goed in bent, heb je een probleem. Wij zijn voor meerdere soorten opdrachten.”

Kandidaten Fractie Vrijspraak