Tilburg University wishes you a happy New Year

Naar een duurzame universiteit

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Wat heeft het programma opgeleverd?

Benieuwd naar wat Tilburg University nog meer doet aan duurzaamheid?  Je vindt de feiten en cijfers over duurzaamheid bij Tilburg University in ons overzicht  Sustainability at Tilburg University.

Neem contact op met de programmaorganisatie

Ken jij een goed initiatief dat niet genoemd staat op deze pagina of heb je een goed idee voor een activiteit?  Breng ons dan op de hoogte.

Kees Bastmeijer Programma directeur
Marieke de Kort  Programma manager
   

Meer inzicht krijgen in deze problemen en bijdragen aan oplossingen staan centraal in de missie, visie en ambitie van Tilburg University (Strategisch Plan TiU 2018-2021). Daarom zetten we ons in voor duurzaamheid in onderzoek en onderwijs, in het dagelijks beheer van de campus en het beheer van ons vermogen.

Lees het Sustainability plan 2019-2021

Sustainability Factory

  • ‘Green Office’ van Tilburg University
  • Community van gelijkgestemde individuen
  • Informeren, inspireren en betrekken van studenten, medewerkers en de lokale gemeenschap
Lees meer over de Sustainability Factory

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (UN Sustainable Development Goals) maken duidelijk dat de wereld geconfronteerd wordt met grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn armoedebestrijding, het waarborgen van gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, de transitie naar schone energie, verantwoordelijke consumptie, het herstellen van ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Lees meer

Sutainable development goals United Nations