Strategic Plan Tilburg University

Aan de slag: samen op weg naar 2027

De strategie dient als een inspirerend narratief, waarin onze waarden centraal staan en biedt richting aan de stappen die we willen ondernemen. De strategie is op onderdelen concreet met heldere doelstellingen en op andere onderwerpen meer beschrijvend in het te realiseren doel. De voornemens in de strategie zijn ambitieus en dat vraagt een gedegen en zorgvuldige aanpak in de uitvoering. Aanvullend op deze hoofdlijnen wordt voor de relevante onderwerpen de inrichting nader uitgewerkt in zogenaamde uitwerkingsnotities. Op deze pagina zullen we de uitwerkingsnotities presenteren.