Strategic Plan Tilburg University

Strategie 2022-2027: faculteiten Tiburg University

De faculteiten dragen op een geïnspireerde wijze bij aan realisatie en verdere ontwikkeling van strategie 2027 en hebben dit beschreven in een facultaire strategie. In het document Weaving Minds & Characters wordt in een aantal vensters reeds een doorkijk gegeven naar de bijdrage vanuit de faculteiten aan Srategy 2027.

Economics and Management (TiSEM)

Key points of TiSEM strategy: Mission of TiSEM 2022-2027

Download het strategisch plan van TiSEM  (Engelstalig)

Law (TLS)

Klaar voor de uitdagingen van vandag en de kansen van morgen: Innovatie van Recht en Bestuur

Download het strategisch plan van TLS 

Social and Behavioral Sciences (TSB)

Download het strategisch plan van TSB

Humanities and Digital Sciences (TSHD)

Samen vormgeven aan de samenleving van de toekomst: Strategie 2022-2027

Download het strategisch plan van TSHD  

Catholic Theology (TST)

Religieuze (lees)vaardigheid voor de 21ste eeuw: Strategisch Beleidsplan TST 2022-2027

Download het strategische plan van TST