Strategisch plan 2027 | 26-4-21

Strategisch plan Tilburg University: Samen op weg naar 2027

In 2027 viert de universiteit haar 100-jarige bestaan. Met een nieuw strategisch plan richting ons lustrum bereiden we ons voor op de toekomst en anticiperen we op uitdagingen en ontwikkelingen in onze maatschappij en samenleving. Dit plan geven we samen vorm, dus doe en denk mee!

Dit nieuwe strategische plan met de visie en focus waarlangs Tilburg University zich de komende jaren wil ontwikkelen, maken we samen. Het College van Bestuur (CvB) nodigt iedereen in onze academische gemeenschap uit mee te denken. Wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel, studenten, alumni en externe partners. Deze website biedt je een overzicht van alle activiteiten en hoe je hieraan deel kunt nemen.

  Vorming van de strategie

  Op basis van de aanleiding en uitgangspunten bepalen we visie, missie en kernwaarden en gaan hierover in dialoog met elkaar. Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan het vormgeven van de facultaire strategische plannen. Dit alle mondt uit in een strategisch plan dat gepresenteerd wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2022.

  Denk en doe mee

  Laat je mening horen, deel je analyses! Al is het maar door een reactie te geven op de eerste voorzetten en documenten. Of door een keer langs te komen in de speciaal ingerichte ontmoetingsruimte: nogmaals, voel je uitgenodigd mee te denken!

  • 10x10 sessies
  • Beraadstafels
  • Speech 2027
  Mail ons

  Onze planning

  januari - april 2021

  Voorbereiding proces

  Lees de aanleiding en uitgangspunten

   

  Voorstel missie, visie en kernwaarden

  Lees meer

  Voorjaar 2021

  Facultaire strategieën
  Er worden facultaire strategieën opgesteld die de input vormen voor de strategie van Tilburg University.

  Lees meer

  april - oktober 2021

  Gesprekken
  Er wordt ingesprek gegaan met:

  • Extended Leadership Team
  • Overleg College van Bestuur met Decanen
  • Porteuillehouders Onderwijs
  • Porteuillehouders Onderzoek 
  • Directeurenoverleg  en
  • Andere gremia
  april - oktober 2021

  10x10 sessies
  Het College van Bestuur gaat 10 x (sessies van 4 uur) in gesprek met groepen studenten, medewerkers en alumni.

  Lees meer

  2 juli 2021 (12.45 - 16.00 uur)

  Speech 2027
  presentatie beraadstafels, samen in gesprek

  Lees meer

  augustus - november 2021 Uitwerking en besluitvorming
  10 januari 2022 

  Nieuwjaarsbijeenkomst

  • Presentatie nieuwe strategie