Strategisch plan 2027 | 26-4-21

Strategisch plan Tilburg University: Samen op weg naar 2027

In 2027 viert de universiteit haar 100-jarige bestaan. Met een nieuw strategisch plan richting ons lustrum bereiden we ons voor op de toekomst en anticiperen we op uitdagingen en ontwikkelingen in onze maatschappij en samenleving. Dit plan geven we samen vorm, dus doe en denk mee!

Dit nieuwe strategische plan met de visie en focus waarlangs Tilburg University zich de komende jaren wil ontwikkelen, maken we samen. Het College van Bestuur (CvB) nodigt iedereen in onze academische gemeenschap uit mee te denken. Wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel, studenten, alumni en externe partners. Deze website biedt je een overzicht van alle activiteiten en hoe je hieraan deel kunt nemen.

Vorming van de strategie

Op basis van de aanleiding en uitgangspunten bepalen we visie, missie en kernwaarden en gaan hierover in dialoog met elkaar. Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan het vormgeven van de facultaire strategische plannen. Dit alle mondt uit in een strategisch plan dat gepresenteerd wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2022.

Denk en doe mee

Laat je mening horen, deel je analyses! Al is het maar door een reactie te geven op de eerste voorzetten en documenten. Of door een keer langs te komen in de speciaal ingerichte ontmoetingsruimte: nogmaals, voel je uitgenodigd mee te denken

Mail ons

Onze planning

januari - april 2021

Voorbereiding proces

Lees de aanleiding en uitgangspunten

 

Voorstel missie, visie en kernwaarden

Lees meer

Voorjaar 2021

Facultaire strategieën
Er worden facultaire strategieën opgesteld die de input vormen voor de strategie van Tilburg University.

Lees meer

april - oktober 2021

Gesprekken
Er wordt ingesprek gegaan met:

  • Extended Leadership Team
  • Overleg College van Bestuur met Decanen
  • Porteuillehouders Onderwijs
  • Porteuillehouders Onderzoek 
  • Directeurenoverleg  en
  • Andere gremia
april - oktober 2021

10x10 sessies
Het College van Bestuur gaat 10 x (sessies van 4 uur) in gesprek met groepen studenten, medewerkers en alumni.

Lees meer

2 juli 2021 (12.45 - 16.00 uur)

Speech 2027
presentatie beraadstafels, samen in gesprek

Lees meer

juli - oktober

Strategy room

Op vrijdagen zijn in K7 collega’s te vinden die nauw betrokken zijn bij de vorming van het strategisch plan. Je hebt zelfs kans hier leden van het College van Bestuur tegen het lijf te lopen. Dus kom eens langs en denk en doe mee.

Lees meer

augustus - november 2021 Uitwerking en besluitvorming
10 januari 2022 

Nieuwjaarsbijeenkomst

  • Presentatie nieuwe strategie
   
Strategisch Plan Speech 2027