Doe en denk mee

Doe en denk mee

Het College van Bestuur nodigt iedereen in onze gemeenschap uit bij te dragen aan het strategisch plan dat onze universiteit in staat stelt heldere keuzen te maken op weg naar ons 100 jarige bestaan in 2027.

Rolling strategy van 6 jaar

We willen een helder strategisch document opleveren gericht op het pad dat we willen gaan naar ons honderdjarig bestaan van de universiteit in 2027. We willen dan nog trotser zijn op onze universiteit dan we nu al zijn en laten zien dat we ook voor de komende 100 jaar relevant zijn. De strategie biedt kaders, geeft richting en heeft een reikwijdte van 6 jaar. De voortgaande en soms snelle ontwikkelingen in onze organisatie en in onze relevante omgevingen vragen om een strategie die niet in beton is vastgelegd, maar die zich doorlopend kan ontwikkelen. We noemen dat een ‘rolling-strategy’, een strategie die wendbaar en die ruimte laat voor de organisatie om op innovatieve manieren bij te dragen aan het realiseren van de strategische doelen.

Doel

Het strategiedocument is op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2022 gereed. Het is duidelijk en het motiveert en inspireert onze collega’s, studenten, alumni en ook partners bij te dragen aan de gestelde missie en bijbehorende doelstellingen. Het is geen optelsom van plannen, maar de plannen en daarin vervatte keuzen dragen duidelijk bij aan een heldere en gedragen koers. De strategie is niet alleen ‘afgestemd’ met de ambities en doelstellingen van de faculteiten en activiteiten van de divisies: het is duidelijk dat de geledingen van de universiteit elkaar versterken en inspireren. Daarbij is er geen opgelegd pandoer: er is ruimte voor productieve en inspirerende vormen van variëteit. De meervoudige ambities en omgevingen waarmee ook een universiteit als de onze te maken heeft, sluiten bij voorbaat een ‘eenvoudige’ strategische inzet uit. Daar waar de richting vraagt om een andere inrichting, zijn er geen taboes op voorhand.

Gesprekken

Om tot het uiteindelijke document te komen, gaan we met elkaar in gesprek. Dit doen we op verschillende manieren, in verschillende vormen en op verschillende momenten. Heel onze academische gemeenschap is uitgenodigd om aan deze gesprekken deel te nemen.