Beraadstafels

Beraadstafels

Een aantal thema’s vraagt om verdieping in het nieuwe strategische plan. Het College van Bestuur heeft diverse experts uit de organisatie gevraagd om in dialoog met elkaar en anderen een voorzet te geven op de thema’s en deze aan de gemeenschap voor te leggen tijdens Speech2027.

De beraadstafels wordt gevraagd een notitie (7 á 8 pagina’s) uit te werken waarbij een specifiek thema nader wordt verkend. Dat wil zeggen dat de nadruk komt ligt op ‘exploratie’ van het onderwerp en minder op ‘exploitatie’.

Het is een uitnodigende vraag aan de kerngroepen om bij de uitwerking  van de thema's de volgende vragen mee te nemen:

  • Welke keuzes kan de universiteit maken in de ontwikkeling naar 2027? 
  • Welke ambitie zou de universiteit kunnen tonen?
  • Op welke onderdelen kan een doorbraak worden gerealiseerd?
  • Welke ambities relevante externe ontwikkelingen zijn hierop van invloed?
  • Kunnen de voorlopige vier C ’s (connected, curious, caring en courageous) van betekenis zijn voor het genoemde onderwerp?