Mirjam Siesling

Mirjam Siesling: “We moeten trotser zijn en minder bescheiden”

Artikel

Dionne Stax en Wim van de Donk in gesprek Mirjam Siesling: Programmamanager Mindlabs en lid van de universiteitsraad.