Veranderende opdracht

Onze opdracht verandert

De maatschappij verandert in een hoog tempo. Veranderingen zoals die op het gebied van digitalisering, de impact van de huidige pandemie en transitievraagstukken als gevolg van de klimaatverandering hebben grote invloed op noties van zingeving en onze rol als mens in de samenleving. En daarmee verandert onze opdracht als mens- en maatschappij universiteit.

Als universiteit zullen wij ook antwoorden moeten hebben op de uitdagingen van de veranderende samenleving. Vanuit onze verantwoordelijkheid naar de samenleving en vanuit onze verantwoordelijkheid studenten op te leiden voor toekomstige leidende posities. Maar niet in de laatste plaats ook om onze universiteit en de wetenschap een duurzame positie te geven in deze veranderende samenleving. Daarin kunnen we leunen op een traditie van denken over en geloven in het belang van menselijke waardigheid die ons vanaf het eerste begin heeft geïnspireerd.

Uitdaging

Strategie is het maken van keuzen over wat, waarom en hoe. We worden uitgedaagd. In de eerste plaats door elkaar, door onze studenten, onze medewerkers, alumni en partners. We zijn ambitieus en willen in de eerste plaats een hele goede universiteit zijn en blijven. Een universiteit waar we jonge en ook oudere mensen goed opleiden. En waar we uitstekend onderzoek doen dat, in welke vorm dan ook, van betekenis is voor onze samenleving Het is goed om af en toe nadrukkelijk samen stil te staan bij de vraag wat dat eigenlijk is: ‘een goede universiteit zijn’? Wat is daarvoor nodig in onze tijd en wat moeten we daarvoor doen en laten? Onze open katholieke signatuur geeft ons daarbij ook in deze tijd belangrijke inspiratie.

Verbonden universiteit

Het uitgangspunt voor de nieuwe strategie, is dat deze zich richt op een versterking van interne en externe samenwerking. Interdisciplinair, interfacultair, maar ook een verdere inbedding in internationale en Europese, nationale en regionale netwerken is belangrijk. Dat kan leiden tot beter onderwijs, tot beter onderzoek en tot een betekenisvolle presentie in onze netwerken. We willen een verbonden universiteit zijn. Externe samenwerking vraagt om een zelfbewuste positie die ons in staat stelt daarin de goede keuzen te maken. Daarnaast speelt een groot aantal thema’s een belangrijke rol bij het vormen van het strategisch plan. Denk hierbij aan digitalisering, groei van onze instelling, werkdruk en de evaluatie van eerder gemaakte keuzen.