Speech 2027

Strategisch plan: Speech 2027

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Link volgt

Op 2 juli vindt Speech 2027 plaats. Een hybride (on- en offline) bijeenkomst waarvoor iedereen is uitgenodigd. De beraadstafels presenteren de uitkomst van hun dialoog. Samen gaan we in discussie en brengen we de voorzet tot concrete input voor het strategisch plan.

In 2027 viert de universiteit haar 100-jarige bestaan. Met een nieuw strategisch plan richting ons lustrum bereiden we ons voor op de toekomst en anticiperen we op uitdagingen en ontwikkelingen in onze maatschappij en samenleving. Dit plan geven we samen vorm. Speech 2027 is een van de manieren om het strategisch plan mee vorm te geven, dus doe en denk mee!

 

Speech 2027 zal online te volgen zijn.

Nadere informatie volgt.

Denk en doe mee

Laat je mening horen, deel je analyses! Al is het maar door een reactie te geven op de eerste voorzetten en documenten. Of door een keer langs te komen in de speciaal ingerichte ontmoetingsruimte: nogmaals, voel je uitgenodigd mee te denken!

  • 10x10 sessies
  • Beraadstafels
  • Speech 2027
Mail ons