Kernwaarden

Kernwaarden

Bij het realiseren van onze missie werken we aan de hand van een aantal waarden. Die worden gevoed door de open Katholieke signatuur en tradities van onze universiteit, maar evenzeer door het voortdurende en voortgaande onderlinge gesprek over wat onze opdracht is, en wat de moeite waard om voor te blijven of te gaan staan. Waarden inspireren ons en geven richting aan onze gedragingen en handelingen. Ze geven vormen aan en normen voor wat het betekent om deel uit te maken van de academische gemeenschap. Ze geven richting aan wat het betekent te werken bij en deel uit te maken van Tilburg University, evenals onze individuele en collectieve verantwoordelijkheden.

Waarden inspireren ons en geven richting aan onze gedragingen en handelingen. Ze geven vorm aan en normen voor wat het betekent deel uit te maken van de academische gemeenschap. Ze geven richting aan wat het betekent te werken bij en deel uit te maken van Tilburg University, evenals onze individuele en collectieve verantwoordelijkheden. Deze waarden zijn:

Connected:       

We staan in verbinding met elkaar, met de samenleving, met andere disciplines en met andere culturen. We omarmen en waarderen variëteit en meervoudige perspectieven. We verbinden met name ook daar waar het weten te veel in schappen van elkaar is afgesloten (Cobbenhagen sprak al van het gegeven dat de universiteit meer moest zijn dan een instituut voor het overdragen van gesplitste kennis). En als academische instelling staan we voor de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. We voelen ons verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan het (regionale, nationale, internationale) ecosysteem waarmee we verbonden zijn, en verwachten dat de contacten daarmee ons ook onze studenten en medewerkers verrijken.

Curious:              

We zijn op zoek naar nieuwe en fundamentele kennis en inzichten en wezenlijk geïnteresseerd in het nog onbekende. Waar de kennis ophoudt, vinden wij inspiratie en een opdracht om verder te zoeken. We zijn creatief en bevorderen vernieuwing in ons eigen werk, maar ook in en voor omgevingen waarmee we verbonden zijn. We realiseren ons dat digitalisering op tal van fronten ons nieuwe kansen biedt om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te vernieuwen.

Caring:                

Wij respecteren elkaar en zorgen voor elkaar, we putten kracht uit onze verschillen. Het fundamentele karakter van de menselijke waardigheid –van àlle mensen en van heel de mens- leidt ons in onze besluiten en gedragingen.

Courageous:     

We denken en handelen moedig, zijn kritisch en onafhankelijk. We tonen daadkracht. We durven in te gaan tegen gevestigde opvattingen. We vertrouwen elkaar en geven elkaar ruimte, ook om fouten te maken en daarvan te leren. We hebben de moed om wijselijk te kiezen.

C…..?:                  

Mogelijk past hier nog een aanvullende kernwaarde? Doe een suggestie via strategy2027@tilburguniversity.edu