Missie

Missie

De kernmissie van onze universiteit is het ontwikkelen, overbrengen en implementeren van wetenschappelijke kennis en voor de ontwikkeling daarvan noodzakelijke vaardigheden.

Wij vormen een hechte, open en inclusieve, internationale gemeenschap waarin de mens en de menselijke maat voorop staat. Binnen Tilburg University voelen alle leden van onze academische gemeenschap zich veilig, erkend en gewaardeerd en kunnen zij hun talenten voluit tot bloei laten komen. Niet alleen tijdens een opleiding hoor je erbij, maar een leven lang. We zijn een universiteit waar mensen graag naar terug komen. We zijn een universiteit die je als student inspireert en dat wil blijven doen. Daarom zullen we aandacht vragen voor de mogelijkheden ons onderwijs ook voor nieuwe doelgroepen aan te bieden.

Wij zijn verbonden met onze regionale omgeving en werken samen met maatschappelijke partners aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en oplossingen. Tilburg University is een mens en maatschappij universiteit in het hart van Brabant, ingebed in Europa en verbonden met de wereld. Een universiteit om trots op te zijn.