Visie

Visie

Met welke bril kijken wij naar de toekomst? Hoe ziet de universiteit eruit in 2027? En wat is onze rol in de samenleving?

De samenleving is voortdurend in beweging. Technologische innovaties, die hun bron vinden in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zetten bestaande manieren van doen onder druk en bieden nieuwe mogelijkheden. Aan de andere kant zien we grote uitdagingen zoals ze bijvoorbeeld zijn geformuleerd als de bekende Sustainable Development Goals (SDG’s). Van technologische innovaties wordt veel verwacht, maar we weten intussen dat ze ook voor nieuwe dilemma’s van niet zelden een behoorlijk fundamenteel karakter zorgen. Dat maakt ze juist voor Tilburg University al even belangrijk als interessant. Succesvolle en verantwoorde toepassingen vragen om een diepe kennis van gedrag, van sociale en culturele contexten, van aspecten van regulering en nieuwe wijzen van organiseren en ondernemen. Reflecties vanuit bijvoorbeeld ethiek, rechtswetenschappen en theologie zijn daarbij al even wezenlijk als onmisbaar.

Succesvolle voortgang in zowel kennisontwikkeling als praktische toepassingen zal steeds meer vragen om het vermogen daaraan bij te dragen vanuit onderscheiden disciplines. Het vraagt van ons dat we naast specifieke vakkennis in contact staan met andere vakgebieden, interdisciplinair acteren, vaak ook in samenwerking met partijen buiten de universiteit. Het vraagt ook om basiscompetenties voor ons allemaal. Hoe zorgen we niet alleen voor de oplossing, maar ook dat deze succesvol kan worden toegepast in de maatschappij? Hoe kunnen we innovaties op het gebied van AI en digitalisering inzetten bij onze zoektocht en ideeën? En misschien wel het belangrijkste: hoe blijven we echt open staan voor elkaar en een goed moreel kompas ontwikkelen dat past bij ons verantwoordelijk leiderschap? Karaktervorming. Karaktervorming vraagt om brede competentie ontwikkeling op het gebied van ethiek, ondernemerschap, digitalisering en sociale vaardigheden. In al ons onderwijs en onderzoek komen deze vaardigheden daarom steeds terug.