Digital Sciences for Society

Digital Sciences for Society

Digitalisering is een aanjager van innovatie en niet meer uit onze levens weg te denken. Het brengt niet alleen uitdagingen, maar ook kansen met zich mee, voor maatschappij én wetenschap. Als universiteit met unieke expertise op het snijvlak van technologie en maatschappelijk relevant onderzoek geeft Tilburg University met het Digital Sciences for Society programma een impuls aan de verdere ontwikkeling en integratie van digital sciences.

Aandachtsgebieden

Het Digital Sciences for Society programma heeft drie aandachtsgebieden: onderzoek met impact, onderwijs, en het organiseren van samenwerking.

Over een periode van vijf jaar investeren we ruim 7 miljoen euro in het initiëren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan:

  • universiteitsbrede (basis)kennis over digital sciences onder zowel docenten als studenten;
Logo Digital Sciences for Society
  • innovatie in digital sciences: de verdere ontwikkeling, toepassing, evaluatie en integratie van methoden en technieken op het gebied van data science, informatica en kunstmatige intelligentie;
  • innovatie met digital sciences: het vooruithelpen van de maatschappij met toegepast onderzoek op het snijvlak van digital sciences en mens- en maatschappijwetenschappen;
  • reflectie op ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van digitale technologie en het beschikbaar stellen van verworven inzichten aan de maatschappij.

Vanuit verbinding bijdragen aan wetenschap en maatschappij

‘Verbinding’ loopt als rode draad door het programma: verbinding van digital sciences met de mens- en maatschappijwetenschappen, verbinding door samenwerking over de grenzen van faculteiten heen, verbinding in de vorm van co-creatie met maatschappelijke partners. Het Digital Sciences for Society programma brengt vanuit die verbinding onderzoek, onderwijs en een community tot stand waarmee het voorziet  in de behoefte aan kennis, hulpmiddelen en oplossingen vanuit zowel wetenschap als maatschappij.

Mens en maatschappij bestuderen kan niet langer zonder een grondige kennis van de interactie tussen (digitale) technologie en maatschappij

- Boudewijn Haverkort

Boudewijn Haverkort

Eerste Icoon- en Groeiprojecten van start

Het Digital Sciences for Society programma trapte in 2023 af met een Call for Proposals Icoonprojecten en een Call for Proposals Groeiprojecten voor multidisciplinair onderzoek:

  • op het snijvlak van digitale wetenschappen en mens- en maatschappijwetenschappen;
  • met betrokkenheid van onderzoekers uit meerdere faculteiten;
  • in samenwerking met maatschappelijke partners;
  • met de ambitie en potentie om maatschappelijke impact te genereren.

Inmiddels zijn 14 Groeiprojecten en 4 Icoonprojecten van start gegaan.

Naar het overzicht van Icoon- en Groeiprojecten

In januari 2024 publiceren we een nieuwe oproep voor Groeiprojecten. Zie daarvoor ons nieuwsoverzicht. In 2025 volgt er ook een nieuwe subsidieronde voor Icoonprojecten.

Digital Sciences for Society nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van initiatieven, nieuws en evenementen gerelateerd aan het Digital Sciences for Society programma? Abonneer je dan!

Team

Ook interessant

Heb je interesse in digital sciences, onderzoek op het snijvlak van digital sciences en mens- en maatschappijwetenschappen en/of onderzoek in samenwerking met maatschappelijke partners? Kijk dan ook eens bij deze initiatieven:

Tilburg AI Special Interest Group (TAISIG)

Tilburg AI Special Interest Group (TAISIG)

TAISIG verbindt onderzoekers van verschillende afdelingen en onderzoeksgroepen van Tilburg University met als doel hun bijdrage aan de ontwikkeling van mensgerichte AI ten behoeve van de samenleving te maximaliseren. TAISIG deelt kennis via hun TAISIG Talks, die ook als podcast te beluisteren zijn. Website TAISIG

AI Forward Forum

AI Forward Forum

Julia Vaitonytė en Judita Rudokaitė, beiden PhD onderzoeker bij het departement Cognitive Science and Artificial Intelligence van Tilburg University, zijn dit forum gestart vanuit de gedachte dat ontwerpen van en denken over technologie niet exclusief het domein mag zijn van technisch ingestelde mensen. Dit omdat het een ‘fundamenteel menselijke kwestie’ is. Met het AI Forward Forum en hun Talk Series bieden zij een platform aan uiteenlopende experts van over de hele wereld om deel te nemen aan discussies over AI. Website AI Forward Forum

Mindlabs

Mindlabs

MindLabs is een samenwerkingsverband waarin Tilburg University participeert, samen met twee andere regionale kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups. Door kennis en toepassing van human centered AI te verbinden met ondernemerschap wil MindLabs mens en maatschappij vooruithelpen. Hierbij staat de interactie tussen mens en technologie centraal. Website Mindlabs

Programma Brede Welvaart

Het Programma Brede Welvaart 

Binnen het Programma Brede Welvaart wordt meerjarig, interdisciplinair onderzoek gedaan waarbij vanuit een gezamenlijke ambitie met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen in co-creatie wordt samengewerkt. De focus ligt daarbij op onderzoek rondom de duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn & gezondheid waarbij brede welvaart als thematische leidraad fungeert. Website Brede welvaart