Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Code of conduct

Iedereen is zelf verantwoordelijk om integer te handelen. Met elkaar zijn wij (als organisatie, medewerkers, studenten en gasten) verantwoordelijk voor de integriteit van Tilburg University. De regels in deze Code of conduct zijn bedoeld om het fatsoen binnen de organisatie te borgen. Ze helpen je bij jouw keuzes in gedrag en omgang.

Het is belangrijk dat er binnen Tilburg University een cultuur bestaat waarin we elkaar helpen en elkaar aanspreken op het naleven van normen en waarden omtrent integriteit. De Code Goed Gedrag en Omgangsvormen of  in het kort onze Code of conduct is ingedeeld in zeven thema’s. Elk thema kent een aantal spelregels 

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te allen tijden leidend.

De 7 thema's van onze Code of Conduct

Achtergrond van onze Code of conduct

De waarden en principes van onze universiteit vloeien voort uit onze geschiedenis en traditie. Ze helpen ons de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Onze missie Understanding Society is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin wij wortelen. Tilburg University heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek. Niet voor niets zijn onze kernwaarden:

Respect
Integriteit
Deskundigheid
Betrokkenheid

Wie aan Tilburg University werkt of studeert

  • Handelt adequaat en zorgvuldig en is betrouwbaar
  • Toont respect voor anderen
  • Draagt vanuit de vakinhoudelijke deskundigheid bij aan een inspirerend werkklimaat
  • Is betrokken bij mens en maatschappij.

Deze waarden en principes brengen onze medewerkers, studenten en gasten ook in de praktijk in onze eigen werk- en studieomgeving, en vormen de basis voor de 7 thema’s die zijn opgenomen in de Code of Conduct

Wat als het mis gaat?

Tilburg University hecht grote waarde aan integriteit en verwacht dat iedereen verantwoord omgaat met de ethische aspecten. Maar wat moet je doen als je vermoedt dat iets niet integer is, er iets gebeurt dat niet hoort of je zelf met een dilemma zit?

  • Ga de dialoog aan. Het streven is dat we elkaar durven aan te spreken op gedrag. 
  • Wil je met iemand anders praten? In de routekaart is aangegeven waar je terecht kunt.