Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 4: Omgaan met informatie

Tilburg University beschikt over veel informatie, waarvan een groot gedeelte vertrouwelijk is. Aan de ene kant willen we zo transparant mogelijk zijn, maar er zijn situaties waarbij vertrouwelijkheid noodzakelijk is. Er gelden daarom allerlei regels omtrent beveiliging, bescherming persoonsgegevens en intellectueel eigendom.

Het onzorgvuldig omgaan met deze (vertrouwelijke) informatie schaadt de reputatie van Tilburg University, de gebruiker en/of de eigenaar van de informatie. Ook kan er sprake zijn van een overschrijding van wet- of regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te allen tijden leidend.

Onze 5 spelregels voor omgaan met informatie

 • Cijfer 1

  Functiematig gebruik

  Je gebruikt informatie alleen voor je functie

  Je gebruikt informatie waarover je vanuit jouw functie of studie beschikt alleen voor de uitoefening van je functie, binnen de kaders van de wet. Je maakt dus niet onterecht gebruik of misbruik van informatie waarover je  beschikt. Niet voor jezelf en niet voor anderen.

 • Cijfer 2

  Geheimhouding

  Je houdt vertrouwelijke informatie geheim

  Je mag nooit informatie verstrekken, verspreiden of naar buiten brengen die geheim is of waarvan je de vertrouwelijkheid kan vermoeden.

 • 3

  Privacy

  Je respecteert ieders privacy

  Je handelt in lijn met de Social media code en het Beleid privacy & bescherming persoonsgegevens. Wil je foto’s of (video)opnames van een persoon of college maken en/of informatie over iemand of een presentatie delen, dan vraag je toestemming aan de betrokkenen.

 • 4

  Intellectueel eigendom

  Je respecteert het intellectueel eigendom van anderen

  Wil je iets gebruiken, dan vraag je toestemming aan en/of vermeld je de bron. Intellectueel eigendom is een verzamelnaam van een aantal rechten, zoals auteursrecht of portretrecht. Je mag niet zomaar teksten of foto’s van anderen gebruiken. Deze kunnen op basis van deze rechten beschermd zijn en je dient in dat geval toestemming te hebben voor gebruik. Dit geldt ook voor afbeeldingen die je op internet vindt.

 • 5

  Adequate beveiliging

  Je neemt goede maatregelen om informatie te beveiligen

  Je neemt goede beveiligingsmaatregelen (binnen en buiten werktijd) om informatie te beveiligen. Dus: clean desk, clear screen, lock room.

  Laat documenten en gegevensdragers (zoals laptop, telefoon of USB-stick) nooit onbeheerd achter. Zorg dat je computers goed beveiligd zijn, met de laatste updates van besturingssoftware, virusscanner en/of encryptie. Ook voor een privécomputer of telefoon die je gebruikt voor Tilburg University.

Nadere uitwerkingen en richtlijnen 

Wat als het misgaat?

Je hebt het idee dat jij of een (mede-)student of medewerker van Tilburg University mogelijk onzorgvuldig omgaat met informatie. Denk bijvoorbeeld aan het schenden van geheimhouding, het niet borgen van privacy, of respecteren van intellectueel eigendom. Dit kan bijvoorbeeld door het niet nemen van goede beveiligingsmaatregelen. Je ontdekt (mogelijke) schadelijke ICT activiteiten. Bijv. hacking, illegale software, phishing. Je ontdekt mogelijk schending van vertrouwelijkheid, intellectueel eigendom. In de routekaart zie je waar je terecht kunt. Je hoeft niet alle haltes te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je het bespreekbaar maakt!

Waar kan je terecht?

Als student

Bij een datalek:

 1. IT Support
 2. CERT
 3. Functionaris gegevensbescherming

Bij een IT security probleem:

 1. IT Support
 2. CERT

Bij overige problemen met betrekking tot zorgvuldig omgaan met informatie:

 1. Degene die het betreft
 2. Coördinator integriteit
Als medewerker

Bij een datalek:

 1. Leidinggevende
 2. IT Support
 3. CERT
 4. Functionaris gegevensbescherming

Bij een IT security probleem:

 1. Leidinggevende
 2. IT Support
 3. CERT

Bij overige problemen met betrekking tot zorgvuldig omgaan met informatie:

 1. Degene die het betreft
 2. Leidinggevende
 3. Coördinator integriteit
Als Promovendus

Bij een datalek:

 1. IT Support
 2. CERT
 3. Functionaris gegevensbescherming

Bij een IT security probleem:

 1. IT Support
 2. CERT
Als gast

Bij een datalek:

 1.  Opdrachtgever
 2. IT Support
 3. CERT
 4. Functionaris gegevensbescherming

Bij een IT security probleem:

 1. Opdrachtgever
 2. IT Support
 3. CERT

Bij overige problemen met betrekking tot zorgvuldig omgaan met informatie:

 1. Degene die het betreft
 2. Opdrachtgever
 3. Coördinator integriteit
Routekaart: download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart