Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 1: Omgangsvormen en Sociale Veiligheid

Wij zijn open, zoeken elkaar op en helpen elkaar. Academische vrijheid is vanzelfsprekend in onze organisatie, maar dit bijzondere recht is geen vrijbrief voor grensoverschrijdend gedrag of om disrespectvol om te gaan met anderen. Iedereen verdient respect. Elkaar waarderen en elkaar ruimte gunnen, zorgt voor een veilige werk- en studieomgeving. Respectvol met elkaar omgaan is de basis van een goede samenwerking. Iedereen verdient respect. Elkaar waarderen en elkaar ruimte gunnen, zorgt voor een veilige werk- en studieomgeving. Respectvol met elkaar omgaan is de basis van een goede samenwerking.

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te alle tijde leidend.

Onze 6 spelregels voor omgangsvormen

 • 1

  Respect

  Je gaat respectvol om met anderen

  Je gaat respectvol om met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, in woord, gebaar en geschrift. Je gaat met anderen de dialoog aan en je luistert naar elkaar.

 • 2

  Openheid en kwetsbaarheid

  Je werkt samen met anderen.

  Je werkt samen met anderen. Dat betekent dat je anderen om hulp kunt vragen en helpt en je open en kwetsbaar opstelt. Je ondersteunt en waardeert anderen. Het is van belang met anderen het  gesprek aan te gaan, waarbij vertrouwen, openheid en transparantie belangrijke voorwaarden zijn

 • 3

  Discriminatie

  Je discrimineert niet.

  Je discrimineert niet. Je maakt geen onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of gezondheid of op welke grond dan ook bedoeld in artikel 1 van de Grondwet.

 • 4

  Seksuele intimidatie

  Je maakt je niet schuldig aan seksuele intimidatie

  Je maakt je niet schuldig aan seksuele intimidatie. Onder seksuele intimidatie verstaan wij: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 • 5

  Agressie en geweld

  Je gebruikt geen agressie of geweld

  Je gebruikt geen agressie of geweld tegen derden. Onder agressie en geweld verstaan wij: alle voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

 • 6

  Pesten

  Je pest niet.

  Onder pesten verstaan wij: elke vorm van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers (collega’s, leidinggevenden), studenten of gasten gericht tegen één medewerker, student of gast, of een groep van medewerkers, studenten of gasten.

Nadere uitwerkingen en richtlijnen 

Wat als het misgaat?

Je wordt door een of meerdere anderen niet respectvol behandelt (in woord, gebaar of geschrift). Je hebt last van discriminatie, agressie, geweld, bedreiging, geweld, pesterij, roddel of (seksuele) intimidatie of stalking in relatie tot je werkzaamheden of studie bij Tilburg University.

In de routekaart zie je waar je terecht kunt. Je hoeft niet alle haltes te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je het bespreekbaar maakt!

Routekaart: waar kan je terecht?

Als student
 1. Degene die het betreft
 2. De departementsvoorzitter, vicedecaan of decaan
 3. Studentendecaan of onderwijscoördinator
 4. Vertrouwens persoon
 5. Klachtencommissie ongewenst gedrag
Als medewerker
 1. Degene die het betreft
 2. Je leidinggevende
 3. Je HR adviseur
 4. Vertrouwens persoon
 5. Klachtencommissie ongewenst gedrag
Als promovendus
 1. Degene die het betreft
 2. Je promotor
 3. Vertrouwens persoon
 4. Klachtencommissie ongewenst gedrag
Als gast van de universiteit
 1. Degene die het betreft
 2. Opdrachtgever
 3. Vertrouwens persoon
 4. Klachtencommissie ongewenst gedrag
Download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart