Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 2: Onafhankelijkheid

Academische vrijheid en integriteit zijn gebaat bij voortdurende aandacht voor onafhankelijkheid. Een discussie over iemands onafhankelijkheid schaadt immers het maatschappelijk draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek en maakt jou persoonlijk kwetsbaar. Hetzelfde geldt voor situaties waarbij je betrokken bent bij de inkoop van producten of diensten.

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te allen tijden leidend.

Onze 7 spelregels voor onafhankelijkheid

 • Cijfer 1

  Belangenverstrengeling

  Je voorkomt belangenverstrengeling

  Je voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling. Hiervan is sprake wanneer jouw privébelangen, of andere zakelijke belangen op gespannen voet (lijken) te staan met de uitvoering van jouw taken en verantwoordelijkheden binnen de universiteit. 

  Je mag jouw kennis en invloed niet gebruiken om je persoonlijk belangen te dienen. Er mag geen (potentieel) (financieel) voordeel zijn voor jou, je collega’s, jouw partner, familielid of vrienden.

 • Cijfer 2

  Nevenwerkzaamheden

  Je vraagt altijd om toestemming

  Je vraagt je leidinggevende altijd om schriftelijke toestemming voor het verrichten van betaalde of onbetaalde nevenwerkzaamheden.

 • 3

  Ontwerp en inhoud van onderzoek

  Je laat je niet beïnvloeden

  Je laat je bij het ontwerp en de inhoud van je onderzoek niet beïnvloeden door de belangen van anderen. Dit betekent dat je derden niet de kans geeft ongeoorloofde invloed uit te oefenen op het ontwerp en de inhoud van jouw onderzoek, en de verwoording en publicatie van de onderzoeksresultaten.

 • 4

  Relatiegeschenken en giften

  Je bent voorzichtig met het aannemen van geschenken en giften

  Je bent voorzichtig met het aannemen van relatiegeschenken en giften en je bespreekt dit altijd  met je leidinggevende. Je mag een geschenk alleen aannemen als de schijn van belangenverstrengeling minimaal is of weigeren kwetsend zou zijn of praktisch onmogelijk is. Deel een geschenk indien mogelijk met je collega’s. Je neem nooit een geschenk aan in de vorm van geld, als je in een overleg-, beoordelings- of onderhandelingssituatie zit  of als de waarde meer is dan €50

 • 5

  Uitnodiging voor niet-werkgerelateerde evenementen

  Alleen als je aanwezigheid functioneel of representatief is

  Je accepteert alleen zakelijke uitnodigingen voor lunches, diners, recepties en andere evenementen die anderen betalen als jouw aanwezigheid functioneel of representatief is en de schijn van belangenverstrengeling minimaal is. Je overlegt hierover vooraf met je leidinggevende bij mogelijke twijfel.

 • 6

  Omkopen

  Je laat je niet omkopen

  Je laat je niet voor geld, goederen of diensten omkopen. Je mag ook anderen niet omkopen door geld, goederen of diensten aan te bieden.

 • 7

  Bespreken van privérelaties

  Privérelaties met collega's of studenten bespreek je

  Je bespreekt privérelaties met collega’s met jouw leidinggevende. Je treft maatregelen om mogelijke ongewenste effecten van deze privérelatie te voorkomen. Dit geldt ook voor een relatie van een medewerker met een student of een relatie van een promotor met een promovendus. Indien je als student een relatie hebt met een andere student die je moet beoordelen dan bespreek je dit vooraf met je begeleider.

Nadere uitwerkingen en richtlijnen  

Wat als het misgaat?

Je hebt het idee dat er mogelijk een belangenconflict hebt, bijvoorbeeld door een eigen bedrijf, een relatie, relatiegeschenken of uitnodigingen, financiële belangen,  nevenwerkzaamheden of omkoping. Hieronder zie je waar je terecht kunt. Je hoeft niet alle haltes te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je het bespreekbaar maakt!

Routekaart: waar kan je terecht?

Als student
 1. Degene die het betreft
 2. De departementsvoorzitter, vicedecaan of decaan
 3. Studentendecaan of onderwijscoördinator
 4. Coördinator integriteit
 5. Meldpunt klokkenluider
Als medewerker
 1. Degene die het betreft
 2. Je leidinggevende
 3. Coördinator integriteit
 4. Meldpunt klokkenluider
Als Promovendus
 1. Degene die het betreft
 2. Je Promotor
 3. Coördinator integriteit
 4. Meldpunt klokkenluider
Als gast
 1. Degene die het betreft
 2. Je opdrachtgever
 3. Coördinator integriteit
 4. Meldpunt klokkenluider
Download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart