Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 7: Verantwoordelijkheid en openheid

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het integer handelen. Omdat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de integriteit van Tilburg University is een cultuur waarin zaken bespreekbaar zijn, belangrijk. Wij helpen elkaar en laten ons aanspreken op het naleven van integriteitsregels. Dit hoort immers ook bij professioneel handelen. Tilburg University moedigt het bespreken en melden van integriteitszaken aan!

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te alle tijde leidend.

Onze 4 spelregels voor verantwoordelijkheid en openheid

 • 1

  Verantwoordelijkheid

  Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw integriteit

  Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw integriteit en de naleving van deze Gedragscode.

 • 2

  Bespreekbaarheid

  Je maakt het bespreekbaar wanneer je vermoedt dat iemand deze Gedragscode overtreedt.

  Je maakt het bespreekbaar wanneer je vermoedt dat een medewerker, student of gast deze Gedragscode overtreedt. Zie de routekaart bij wie je hiervoor terecht kunt.

 • 3

  Dilemma's

  Je bespreekt vragen, moeilijkheden, twijfels en overtredingen

  Je maakt vragen, moeilijkheden, twijfels en overtredingen van de Gedragscode bekend. Twijfel je of een handeling een overtreding betreft, bespreek dit dan met je leidinggevende, je opleidingscoördinator, de Integriteitscoördinator of vertrouwenspersoon (wetenschappelijke integriteit).

 • 4

  Meldingplicht leidinggevende

  Leidinggevenden/opleidingscoördinatoren melden een vermoeden van een integriteitsschending altijd

  Leidinggevenden/opleidingscoördinatoren melden een vermoeden van een integriteitsschending altijd bij de Integriteitscoördinator of in geval het wetenschappelijke integriteit betreft de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Nadere uitwerkingen en richtlijnen 

Tilburg University moedigt het bespreken en melden van integriteitszaken aan!

Openheid en kwetsbaarheid getuigen van kracht en worden gewaardeerd
Het is best complex in de praktijk van verleidingen, risico’s, morele vraagstukken en dilemma’s om altijd integer te handelen. Daarom is het prettig en ook nodig om hier met elkaar over te kunnen praten. Wees open, bespreek met medestudenten, collega’s en gasten hoe je in moeilijke situaties het beste kunt handelen en vraag om hulp als je er zelf niet uitkomt

Wat als het misgaat?

Je wordt als werknemer rechtstreeks in je belang getroffen door een beslissing, handeling of weigering daartoe van de universiteit als werkgever en wilt hiertegen in bezwaar of beroep gaan. Of je hebt als student of gast een klacht over een afdeling of medewerker van Tilburg University. 

In de routekaart zie je waar je terecht kunt. Je hoeft niet alle haltes te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je het bespreekbaar maakt!

Routekaart: waar kan je terecht?

Als student
 1. Degene die het betreft
 2. Departementsvoorzitter of de vicedecaan of decaan.
 3. Studie adviseur of Studentendecaan
 4. Centraal loket geschillen en klachten

 

Als medewerker
Download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart