Blad met gegevens, foto Vladislav Bulatov

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in onderzoeksdata

Hoe ga ik om met datasets waarin persoonsgegevens verwerkt zijn?

Voor een onderzoek van start gaat, neemt een onderzoekers de beslissing om zelf data te verzamelen of gebruik te maken van bestaande datasets of een combinatie daarvan. Dit proces verloopt, indien van toepassing,tegelijk met de aanvraag voor de ethische toetsing.

Papieren of digitale datasets

Bij wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van papieren of digitale datasets waarin ook herleidbare persoonsgegevens voorkomen. Het kan hierbij gaan om

Openbare datasets

Daarnaast zijn er specifieke richtlijnen bij gebruik van openbare datasets en in geval van web scraping waarmee persoonsgegevens verzameld worden.

Tilburg University beschouwt de gegevens die in het kader van dergelijke onderzoeken worden verzameld als persoonsgegevens. Deze beleidskeuze wordt gemaakt omdat patronen uit dergelijke onderzoeken mogelijk in toekomst wel herleidbaar zijn naar personen.