Vormen van datasets

Welke verschillende vormen van datasets zijn er?

Besproken worden audio- en video opnames, interviews en observaties, experimenten in labs, eye tracking en medische screening (MRI/EEG/ECG....)

De voorbeelden die hier genoemd worden zijn niet limitatief; andere voorbeelden die niet genoemd worden, vallen vanzelfsprekend ook onder dit beleid.