Audio- en video opnames als dataset

Audio- en video opnames als dataset

Audio en video opnames worden regelmatig gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Opnames kunnen gebruikt worden voor presentaties of publicaties, bij bijvoorbeeld onderwijs. Het is van belang dat de respondent hierover goed geïnformeerd is en toestemming geeft.

Soms zijn deze opnames te anonimiseren door het wazig maken van gezichten, of  alleen de handen te filmen, maar dit is sterk afhankelijk van het doel van het onderzoek.

Opnames kunnen gebruikt worden voor presentaties of publicaties, bij bijvoorbeeld onderwijs. Het is van belang dat de respondent hierover goed geïnformeerd is en toestemming geeft.

Informeren en toestemming van respondenten

Betrokkenen worden vooraf duidelijk geïnformeerd over het:

  • maken van opnames dals onderdeel van de  informed consent
  • gebruik van opnames voor presentaties en publicaties. Hiervoor wordt door betrokkenen specifiek toestemming gegeven.
Gebruik audio of video data

Wordt bij wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt van audio- of video opnamens dan is het van belang dat voldoende persoonsgegevens verzameld worden om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden.

Er mogen echter alleen voor het onderzoek noodzakelijk persoonsgegevens worden verzameld.

Vastlegging van onderzoeksresultaten  moet voldoen aan onderstaande richtlijnen:

  • Vermeld geen namen of maskeer deze later.
  • Film geen gezichten als dit niet noodzakelijk is, maar film bijvoorbeeld alleen handbewegingen.

In verband met integriteitsrichtlijnen is het wel van belang dat door middel van de data controleerbaar is wie aan het onderzoek heeft deelgenomen.  Dit kan door te pseudonimiseren, in de vorm van communicatie-/ koppelbestand en de informed consent formulieren.

Let op! Als de stem van een respondent herkenbaar is, is deze herleidbaar naar een persoon en daarmee nooit geanonimiseerd maar gepseudonimiseerd.