Eye tracking

Eye tracking

Bij sommige wetenschappelijke onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eye tracking om de oogbewegingen te volgen. Denk hierbij aan een onderzoek waarbij gekeken wordt hoe personen naar websites kijken.

Afhankelijk van de wijze waarop deze eye tracking wordt vastgelegd kan er sprake zijn van een verhoogd privacy risico voor betrokkenen. Dit is het geval bij een iris-scan. Omdat deze gebruikt kan worden als identificatiemiddel en daarmee risico op identiteitsfraude groot is voor de respondent groot.

Informeren en toestemming van respondenten Betrokkenen worden vooraf duidelijk geïnformeerd over de wijze en het doel van het onderzoek door middel van informed consent.
Eye tracking

Wordt bij een wetenschappelijk onderzoek, eye tracking gebruikt, dan is het van belang dat: 

  • alleen oogbeweging gevolgd wordt;
  • de iris niet gefotografeerd of gescand wordt in verband met verhoogd privacy risico voor de respondent.