Interviews en observaties, experimenten in labs

Interviews en observaties, experimenten in labs

Onderzoekers maken vaak verslagen van interviews en observaties. Bij sommige onderzoeken worden experimenten met proefpersonen gedaan in labs.

Soms worden hierbij bijzondere persoonsgegevens gemeten. Denk hierbij aan het meten van de bloeddruk om te zien of er sprake is van stress.

Neem zo min mogelijk direct herleidbare persoonsgegevens op zoals bijvoorbeeld namen.

Informeren en toestemming van respondenten

Betrokkenen, worden vooraf duidelijk, als onderdeel van informed consent, geïnformeerd over het doel en de wijze van het wetenschappelijk onderzoek.

Als vooraf informeren vanwege het doel van het onderzoek niet wenselijk is, mag de informatie voor informed consent algemeen van aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar ethnische discriminatie.

Bij debriefing na het onderzoek dient deze informatie, achteraf wel verstrekt te worden.

Administratieve afhandeling

Het komt voor dat respondenten of deelnemers aan labs, betaald worden voor deelname aan een onderzoek.

In dit geval worden voor persoonsgegevens verwerkt voor uitbetaling  en onderbouwing van de financiële administratie.

Hierbij gaat het om verwerking van persoonsgegevens. Het proces dienst dan ook doorde afdeling  Finance & Control vastgelegd te worden in het verwerkingsregister. Dit hoeft niet verbijzonderd te worden per onderzoek.

Interviews, observaties en experimenten

In geval van interviews en observaties bij wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat de vastlegging (uitwerking) hiervan voldoet aan de onderstaande richtlijn.

  • Vermeld geen namen of andere herleidbare persoonsgegevens bij vastlegging van een interview, een observatie of een lab resultaat.

In verband met integriteitsrichtlijnen is het wel van belang dat door middel van de data controleerbaar is wie aan het onderzoek heeft deelgenomen. Dit kan door te pseudonimiseren, in de vorm van communicatie-/ koppelbestand en de informed consent formulieren.

Let op! Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden aanvullende eisen aan beveiliging.