Medische screening

Medische screening (MRI/EEG/ECG....)

Bij een aantal wetenschappelijke onderzoeken wordt gebruik gemaakt medische screening zoals een MRI, EEG en ECG. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Informeren en toestemming van respondenten Betrokkenen worden vooraf duidelijk geïnformeerd over de wijze en het doel van het onderzoek door middel van informed consent.
Medische screening (EEG ECG MRI etc.)

Als er gebruik gemaakt wordt van  medische gegevens worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Hierbij moet voldaan worden aan onderstaande richtlijn:  

  • Vermeld geen namen of andere herleidbare persoonsgegevens bij vastlegging van de MRI/ -EEG of ECG.

    In verband met integriteitsrichtlijnen is het wel van belang dat door middel van de data controleerbaar is wie aan het onderzoek heeft deelgenomen.
    Dit kan door te pseudonimiseren, in de vorm van communicatie-/ koppelbestand en de informed consent formulieren.

Let op:! Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden aanvullende eisen met betrekking tot beveiliging.