wearables

Wearables

Als bij een wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt wordt van zogenaamde wearables, zoals een fitbit, gelden de volgende richtlijnen.

Informeren en toestemming van Respondenten Betrokkenen worden vooraf duidelijk geïnformeerd over de wijze en het doel van het onderzoek door middel van informed consent.
Wearables

In geval van gebruik van wearables bij wetenschappelijk onderzoek moet voldaan worden aan onderstaande richtlijn:  

  • Vermeld geen namen of andere herleidbare persoonsgegevens bij vastlegging van de resultaten van de wearables.

    Het is in verband met integriteitsrichtlijnen wel van belang dat met de data controleerbaar is met wie de onderzoek is uitgevoerd. Dit kan door te pseudonimiseren, in de vorm van communicatie-/- koppelbestand en de informed consent formulieren.

Let op! Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden aanvullende eisen aan beveiliging.