Vrouw met laptop in gras - foto Artem Beliaikin

Hoe zorg ik dat een tool, applicatie of systeem voldoet aan de beveilingseisen?

Als je voornemens bent nieuwe tools, applicaties, systemen of services aan te schaffen, ben je verplicht te controleren ze voldoen aan onze beveiligingseisen.

Denk hierbij aan eisen die gaan over de ICT-beveiliging, zoals beveiliging van het netwerk, toegangscontroles, back-up en versleuteling van gegevens. Maar ook eisen over de wijze waarop met de gegevens wordt omgegaan. Bijvoorbeeld wie kan welke gegevens inzien en bewerken, wat is het wachtwoordbeleid en worden medewerkers geschoold op het gebied van beveiliging.

Procedure Security Check