For what purpose does Tilburg University process your personal data?

Voor welke doeleinden verwerkt Tilburg University jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden door Tilburg University gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van haar wettelijke taken en plichten voor onderwijs en onderzoek.

Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Tilburg University heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

De doeleinden en details van de verwerkingen worden verder gespecificeerd in het overzicht van specifieke privacy-verklaringen.

De belangrijkste processen waarvoor Tilburg University persoonsgegevens verwerkt zijn: 

Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning
 • Recruitment
 • Werving & selectie van nieuwe studenten
 • Studentenadministratie
 • Interne en externe informatievoorziening
 • Vastleggen van uitslagen
 • Afgifte certificaten
 • Diploma's en graden
 • Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten
 • Klantbetrokkenheid
 • Relatiebeheer en marketing
 • Gezondheid
 • Veiligheid en beveiliging
 • Organisatie-analyse
 • Ontwikkeling en managementrapportage
 • Onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken advies en begeleiding
 • Behandelen van geschillen
 • Het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole
Personeelszaken
 • Vaststellen van salarisaanspraken
 • Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst
 • Regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband
 • Interne en accountantscontrole
 • Bedrijfmedische zorg.
Bedrijfsvoering en financiën
 • Financiële administratie
 • Beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen
 • Uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT
 • Juridische zaken en overige bedrijfsvoering
 • Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten
 • Personeelsmanagement
 • Interne en externe informatievoorziening
 • Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners
 • Klantbetrokkenheid
 • Relatiebeheer
 • Marketing en marktonderzoek
 • Gezondheid
 • Veiligheid en beveiliging
 • Organisatie-analyse
 • Ontwikkeling en managementrapportage
 • Klachtafhandeling
Facilitaire zaken

Facilitaire zaken

 • Toegang- en beheersystemen
 • Cameratoezicht
 • Beheer parkeerfaciliteiten. 
Algemene processen

Algemene processen

 • Web content management
 • Bibliotheeksysteem
 • Fysieke en digitale archivering
 • Medezeggenschap en verkiezingen
 • Klachtenprocedure en beroep en bezwaar.
Wetenschappelijk onderzoek

Gedegen onderzoek staat of valt met goede data, hetzij 'zelf' verzamelde data of bestaande data. In verschillende vakgebieden die de universiteit bestrijkt, spelen persoonsgegevens een belangrijke rol.

Verwerking website

Tilburg University verwerkt persoonsgegevens door middel van de diverse websites, zoals het gebruik van contactformulieren. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de universiteit.

Bekijk de disclaimer webpagina voor aanvullende informatie