How does Tilburg University handle your data?

Hoe gaat Tilburg University om met jouw gegevens?

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen.

Tilburg University conformeert zich aan de gedragscodes van Universiteiten van Nederland waaronder de Code voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast is er een strategie bescherming persoonsgegevens vastgesteld welke verder vorm wordt gegeven in het beleid Privacy & beschermingpersoonsgegevens en in specifiek themabeleid voor de volgende onderwerpen:

Tilburg University stemt regelmatig haar beleid en procedures af met de opiniestukken van de autoriteiten op het gebied van bescherming persoonsgegevens, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de European Data Protection Board (EDPB).

Verdere procedures en informatie voor medewerkers vind je op de intranetpagina ‘Privacy & Security’.