Bijzondere collecties  - Brabant Meijerij

Bijzondere collecties

De universiteitsbibliotheek (UB) beschikt over een aantal bijzondere collecties, waaronder fraaie en interessante handschriften en oude drukken. Aan oude drukken (van vóór 1801) bezit de UB circa 32.000 titels, waaronder een Blaeu-atlas en enkele werken van Desiderius Erasmus.

Een groot deel van de bijzondere collecties is met de voormalige Theologische Faculteit Tilburg (1967-2005) meegekomen naar de universiteit. Zo is de collectie van de [paters Kapucijnen] inclusief hun verzameling handschriften, incunabelen en preciosa in de UB terechtgekomen, evenals de collectie van het voormalige Groot-Seminarie in [Haaren] die bovendien een collectie publicaties op gebieden als sociologie, geschiedenis en antropologie bevat.

Tot de bijzondere collecties behoort ook een belangrijke selectie uit de voormalige bibliotheek van het Augustijns Instituut te Eindhoven, met vertalingen van het werk van filosoof en kerkvader Augustinus (354-430), commentaren, biografieën et cetera. Bijzonder zijn ook meer recente collecties, zoals de Charles Dickens-verzameling van schrijver Godfried Bomans, de bibliotheekcollectie van de voormalige Katholieke Filmactie en een collectie kinderboeken (18e, 19e en 20e eeuw) van het echtpaar Buijnsters-Smets.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.