Honory doctorates 2002

Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan

Erepromotor prof. dr. ir. D. den Hertog - 2017 - Tilburg School of Economics and Management

Rinnooy Kan (Scheveningen, 1949) studeerde wiskunde in Leiden en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1976 promoveerde in de wiskunde.

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan

Daarna werd hij in 1980 aan de Erasmus Universiteit hoogleraar Operationeel Onderzoek en in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut. In 1986 werd hij rector magnificus van dezelfde universiteit. Tussendoor bekleedde hij ook gasthoogleraarschappen in o.a. Universiteit van Californië (Berkeley) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zijn onderzoek bewoog zich op het gebied van de Operations Research.

In de jaren ’90 was hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ondernemers en lid van de raad van bestuur van ING Groep. In 2006 volgde hij Herman Wijffels op als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad nadat hij unaniem was voorgedragen door de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers in de SER. In 2012 liep Rinnooy Kans voorzitterstermijn af. Rinnooy Kan was daarna onder meer lid van het Innovatieplatform, totdat het platform in 2010 werd opgeheven, en voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank.

Hij werd door de Volkskrant uitgeroepen, in 2007, 2008 en 2009, tot de meest invloedrijke man van Nederland.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.