Honory doctorates 2002

Dr. Hon. Lord. A. Th. (Alfred) Denning

Erepromotor prof. mr. J.E.J.Th. Deelen - 1977 – Faculteit Rechtsgeleerdheid

Baron Alfred Thompson ' Tom ' Denning (Whitchurch, 1899 – Winchester, 1999) was een Engelse advocaat en rechter. Hij studeerde eerst Wiskunde en daarna Rechten in Oxford, aan het Magdalen College.

Dr. Rt.Hon. Lord. A. Th. Denning

Tussen 1944 en 1956 maakte Denning deel uit van het in the Royal Courts of Justice gevestigde High Court en later het invloedrijke Court of Appeal (Hof van Beroep) waar hij van 1962 tot 1982 voorzitter was.

Wijlen premier Margaret Thatcher noemde Denning "waarschijnlijk de grootste Engelse rechter van de moderne tijd”. Hij stond bekend als een man met oog voor de rechten van de ‘gewone man’ en van underdogs in hun juridisch gevecht met gevestigde bedrijven. Zo konden gescheiden vrouwen vaak op zijn sympathie rekenen. Hij was voorstander van een eenvoudig, begrijpelijk taalgebruik. Anderzijds zagen critici in hem een conservatief christen die vooral populair was bij behoudende Britten die zich geschokt toonden door naoorlogse criminaliteit en meenden met een algeheel verval van zeden en normen te maken hebben.

Hij was zowel invloedrijk als controversieel, onder andere omdat zijn eigen morele kompas soms zwaarder leek te wegen dan strikt juridische overwegingen. Zijn opvattingen strookten vaak niet met die van andere rechters in the Court of Appeal. Denning was lang een voorstander van de doodstraf, maar kwam daar later op terug.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.