Honory doctorates 2002

Prof. dr. A.L. (Anita) Allen

Erepromotor prof. dr. E.J. Koops - 2019 – Tilburg School of Law

Anita Lafrance Allen (Port Townsend, 1953) is een internationaal gerenommeerde expert op het gebied van privacyrecht en ethiek, en wordt erkend voor haar bijdragen aan de juridische filosofie, vrouwenrechten en diversiteit in het hoger onderwijs. Ze is hoogleraar Rechtsgeleerdheid en Filosofie aan de University of Pennsylvania.

Anita Allen

Allen groeide op in armoede in Atlanta, Georgia, ten tijde van strikte segregatie. Haar niet-geschoolde ouders hebben alles in het werk gesteld om hun kinderen te laten studeren. Anita Allen werd een vooraanstaand filosofe en advocate, en is thans een veelgeciteerd wetenschapper op het gebied van privacy-studies. Zij bepaalt mede het beleid aan de University of Pennsylvania. Barack Obama benoemde haar tot lid van de Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues.

Allen werd geëerd door de Tilburg School of Law in de laudatio van hoogleraar Bert-Jaap Koops, die haar in de eerste plaats prees voor haar bijzondere bijdrage aan de studie van recht en filosofie, met name op het gebied van privacystudies, waarin zij ‘ongemakkelijke vragen stelt over rechtsbescherming en eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en paternalisme, met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en raciale en seksuele minderheden'. Opvallend is ook haar actieve deelname aan het maatschappelijk debat en politieke ontwikkeling. En tot slot werd zij geprezen omdat haar werkzaamheden haar ‘tot een rolmodel maken voor zowel studenten als academici'. 

Lees haar zeer persoonlijke woord van dank ‘Stel jezelf een onvoorstelbare toekomst voor’ tijdens de Dies Natalis 2019.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.