Honory doctorates 2002

Dr. B.J.M. (Barend) van Spaendonck

Erepromotor prof. dr. F.J.H.M. van der Ven - 1956 – Faculteit Economische Wetenschappen

Dr. Barend Joseph Maria van Spaendonck (Tilburg, 1896 – 1967) promoveerde als jurist aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was oprichter van Bureau van Spaendonck. Deze katholieke bestuurder was in de jaren ’20 tot en met ’60 curator – de functie die later secretaris zou gaan heten - van de universiteit.

Dr. mr. B.J.M. van Spaendonck

Daarnaast bekleedde hij talrijke functies, voornamelijk als bestuurder. Zo was hij onder meer secretaris van de RK Werkgeversvereniging in het Diocees Den Bosch (1919-1962), secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Tilburg (1922-1962), secretaris van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (1946-1962), lid van de commissie Werkloosheidsverzekering (circa 1946-1950), lid van de Sociaaleconomische Raad namens de werkgevers (1950-1962), lid van de Partijraad van de KVP (1954-1963, lid van het Economisch en Sociaal Comité van de EEG, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Gespecialiseerde Afdeling voor Sociale Vraagstukken (1958-1964) en lid van de Commissie Internationale Sociaaleconomische Aangelegenheden van de Sociaaleconomische Raad (1959-1964).

Tevens had Van Spaendonck vele functies in brancheorganisaties van werkgevers en in de sectoren onderwijs en cultuur. In 1994 publiceerde G.C.P. Linssen het boek ‘Van Spaendonck: een casestudy naar bemiddelingsgedrag’, een schets van de spilfunctie, die Van Spaendonck innam temidden van bedrijfsleven en overheid.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.