Honory doctorates 2002

Prof. Christine Moorman

Erepromotor prof. dr. Inge Geyskens - 2022 – Tilburg School of Economics and Management

Prof. Christine Moorman (hoogleraar Marketing aan Duke University) is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van kennisverwerving en -benutting door consumenten en organisaties.

Eredoctoraat Christine Moorman

Zij bestudeerde de aard en de effecten hiervan in de context van innovaties, marketingallianties, netwerken en overheidsbeleid. Als oprichter en directeur van The CMO Survey slaat Moorman de brug tussen wetenschap en praktijk.

Zij verzamelt en verspreidt de visies van Chief Marketing Officers en weet hiermee hiermee de toekomst van de discipline te voorspellen, marketing excellence op te sporen en de waarde van het vakgebied voor bedrijven en de bredere samenleving te vergroten. Zij is Fellow van de American Marketing Association, een van de hoogste onderscheidingen die een marketingwetenschapper kan ontvangen van vakgenoten. Daarnaast won zij meerdere prestigieuze onderwijsprijzen.
Prof. dr. Inge Geyskens, hoogleraar Marketing, heeft haar als erepromotor voorgedragen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.