Honory doctorates 2002

Prof. dr. C. (Claude) Lefort

Erepromotor Prof. dr. E.E. Berns - 1992 – Faculteit Wijsbegeerte

De Franse politiek filosoof Claude Lefort (Parijs, 1924 - 2010) was een voorvechter van de democratie en criticus van het twintigste-eeuwse totalitarisme. Lefort doceerde onder meer aan de universiteit van Parijs en São Paulo, de Universiteit van Parijs en was verbonden met het Centre de recherches politiques Raymond Aron. Hij schreef over vroege politieke denkers zoals Machiavelli.

Prof. dr. C. Lefort

In 2016 verscheen de bundel ‘Wat is politiek’, met essays van Lefort. In het voorwoord wordt gesteld dat de vraag zich volgens Claude Lefort als volgt laat beantwoorden. Politiek is de publieke ruimte waarin verschillende individuen verschillende standpunten verkondigen zonder dat er ooit een einde aan het de- bat komt. Men blijft dus, zonder een definitieve oplossing of eenheid te zullen bereiken, tot het einde der tijden verschillende standpunten uitwisselen en van mening verschillen.

Het gehele werk van Lefort is gericht op het aantonen van de meerwaarde van de democratie als politiek regime. Zijn filosofie laat ons inzien hoezeer de democratie de voorkeur verdient boven andere politieke regimes die zich in de moderniteit (de periode vanaf de Franse Revolutie) hebben voorgedaan. De vrijheden die wij als burgers in een democratisch bestel genieten, waarbij de onbepaaldheid en verdeeldheid in de samenleving zijn omarmd en geïnstitutionaliseerd, zijn volgens Lefort uniek en historisch van aard.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.