Honory doctorates 2002

Dr. C.G. (Colin) Clark, MA

Promotor prof. dr. J.J.J. Dalmulder - 1962 – Faculteit Economische Wetenschappen

Colin Clark (London, Engeland 1905 – Brisbane, Australië 1989) was econoom, chemicus en statisticus die zowel in Engeland als Australië werkzaam was. Hij was een van de eerste die het Bruto Nationaal Product als uitgangspunt nam voor de bestudering van nationale economieën.

Dr. mr. C.P.M. Romme & Dr. C.G. Clark MA

Clark werkte na zijn studies in Oxford als research assistant aan de London School of Economics (1928–29) en de University of Liverpool (1929–30). Daarna bekleedde hij kort eenzelfde functie bij the National Economic Advisory Council, die hij echter neerlegde nadat hij gevraagd werd een memorandum over protectionisme te schrijven. Een van de leden van de council, John Maynard Keynes, was desondanks dermate onder de indruk van zijn kwaliteiten dat Clark benoemd werd tot lector in de statistiek (1931-1938) aan Cambridge University. Hij schreef drie boeken in die tijd, waaronder in 1932 The National Income 1924–31. Het manuscript werd door Keynes bij uitgever Macmillan als volgt aanbevolen: "[...] Clark is, I think, a bit of a genius: almost the only economic statistician I‘ve ever met who seems to me quite first-class."

Een reis naar Australië bracht hem in contact met de in Schotland geboren premier Forgan Smith van Queensland, die hem vroeg Government Statistician, Director of the Bureau of Industry, and Financial Advisor to Queensland Treasury te worden. Clark schreef aan Keynes dat de kans om de premier te adviseren over 'practically everything connected with economic matters too remarkable was an opportunity to be missed for putting economics into practice'.  Hij bleef – ongebruikelijk in een functie als de zijne – publiceren.

Hij was kort verbonden aan de FAO en de University of Chicago alvorens hij van 1952 tot 1969 directeur werd van The Institute for Agricultural Economics aan Oxford University. Daarna keerde hij terug naar Australië om er nog directeur te worden van the Institute of Economic Progress aan Monash University (1969–78) en Research Consultant aan de faculteit Economie van de University of Queensland, tot zijn dood in 1989.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.