Honory doctorates 2002

Dr. D.M. (Daniel) Cohn-Bendit

Erepromotor prof. dr. A.J.A.G. Extra - 1997 - Faculteit der Letteren

Daniel Marc Cohn-Bendit (Montauban, Frankrijk, 1945) is een Frans-Duitse publicist en politicus van Joodse afkomst. Hij studeerde sociologie aan de universiteit van Nanterre, waar hij een van de leidende figuren binnen de studentenbeweging werd.

Dr. Daniel Cohn-Bendit

Na de Parijse studentenopstand van 1968 ('mei '68'), waarvan Cohn-Bendit als een van de grote aanstichters werd bestempeld, werd hem de toegang tot Frankrijk ontzegd.

Cohn-Bendit vestigde zich in Frankfurt am Main. Ook hier raakte hij al snel betrokken bij de linkse studentenbeweging. In 1978 werd Cohn-Bendit uitgever en hoofdredacteur van het tijdschrift Pflasterstrand, spreekbuis van de anarchistische Sponti-beweging in Frankfurt. In deze tijd raakte hij ook betrokken bij de milieubeweging en nam hij deel aan acties tegen kernenergie en de uitbreiding van de luchthaven van Frankfurt. In 1984 accepteerde de Sponti-beweging officieel de parlementaire democratie en Cohn-Bendit werd lid van de Duitse groenen. In 1989 werd hij locoburgemeester van Frankfurt en was hij belast met multiculturele aangelegenheden.

Over dat onderwerp – dat ook centraal stond bij het verlenen van zijn eredoctoraat – schreef Cohn-Bendit in 1992 Heimat Babylon: das Wagnis der multikulturellen Demokratie. Tot 2014 was hij co-fractievoorzitter van de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.