Honory doctorates 2002

Prof. dr. F. (Frans) de Vries

Erepromotor prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen - 1953 – Faculteit Economische Wetenschappen

François de Vries (Groningen, 1884 – Amsterdam, 1958) was een Nederlands econoom, hoogleraar aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam, en aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, en de eerste voorzitter van de Sociaal Economische Raad.

Prof. dr. F. de Vries

Na het gereformeerd gymnasium in Kampen studeerde De Vries rechten aan de Vrije Universiteit en aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam vanaf 1903, in 1910 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1913 werd hij aangesteld als lector economie aan de nieuw opgerichte Nederlandsche Handels Hoogeschool te Rotterdam. In 1918 volgde een promotie tot hoogleraar in economie, ondernemings- en bedrijfswezen. Hij diende in Rotterdam tot 1945, waarna hij tot 1954 hoogleraar economie was aan de Gemeentelijke Universiteit (de latere UvA) te Amsterdam.

De Vries was verder rector magnificus in Rotterdam en was onder andere lid van de Hoge Raad van Arbeid. Hij werd in 1931 lid van de Economische Raad, de voorloper van de SER waarvan hij in 1950 de eerste voorzitter werd, een functie die hij tot zijn dood in 1958 vervulde. Opmerkelijk is verder dat ongeveer zeventig van zijn studenten later hoogleraar werden, in diverse landen. Een van hen was Cobbenhagen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.