Honory doctorates 2002

Prof. dr. F. (Frederik) van Heek

Erepromotor prof. dr. R.A. de Moor - 1972 – Faculteit Sociale Wetenschappen

Frederik van Heek (Enschede, 1907 – Zwolle, 1987) was een Nederlands socioloog en hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na vijf jaar Hoogere Handelsschool en een jaar Hoogere Textielschool studeerde Van Heek, telg uit een befaamde textielfamilie, economie aan de Universiteit van Amsterdam van 1925 tot 1931.

Prof. dr. F. van Heek

In 1935 promoveerde hij hier in de politische aardrijkskunde en volkenkunde bij H.N. ter Veen op het proefschrift "Westersche techniek en maatschappelijk leven in China".

Van Heek bleef werken aan de Universiteit van Amsterdam en werd hier in 1937 privaatdocent in de economische aardrijkskunde van Nederland en Nederlands-Indië. In 1948 volgde aan de Rijksuniversiteit te Leiden de benoeming tot hoogleraar in de sociologie. In 1972 ging hij hier met emeritaat.

Van Heek was een uitgesproken tegenstander van maatschappelijke ongelijkheid. In 1945 publiceerde hij een studie getiteld: Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit. Volgens Van Heek zouden in een moderne en hooggeïndustrialiseerde samenleving niet afkomst of milieu, maar opleiding, kennis en vaardigheden de sociale positie van individuele personen horen te bepalen. Uit zijn onderzoek bleek overigens dat de sociale mobiliteit in Nederland in die tijd nog gering was.

Over dat onderwerp schreef hij publicaties als Stijging en daling op de maatschappelijke ladder: een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit, Het geboorte-niveau der Nederlandse rooms-katholieken: een demografisch-sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep en Sociale stijging en daling in Nederland.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.