Honory doctorates 2002

Dr. Mr. G.E. (Gerard) Langemeijer

Erepromotor prof. mr. C. Bronkhorst - 1972 – Faculteit Rechtswetenschappen

Gerard Eduard Langemeijer (Dieren, 1903 – Bloemendaal 1990) was een gezaghebbend Nederlands jurist, procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1927 op Zaaksvervanging.

Dr. mr. G.E. Langemeijer

Daarna werd hij advocaat te 's-Gravenhage tot hij benoemd werd als ambtenaar bij het openbaar ministerie in 1929. In 1939 werd hij rechter te Amsterdam. In de Tweede Wereldoorlog werd hij opgepakt, vermoedelijk vanwege zijn publicaties in het Nederlands Juristenblad en overgebracht naar het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel, waar hij tot 1 maart 1944 vastzat – net als enkele Tilburgse hoogleraren.

Langemeijer behoorde tot de juristen die na de oorlog het initiatief namen tot het leggen van contacten met Duitse juristen die zich toelegden op het herstel van de rechtspraak in Duitsland. Hij werd ook aangesteld als advocaat-fiscaal bij Bijzonder Raad van Cassatie, een beroepsinstantie voor oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Deze functie zou hij tot de opheffing van die raad in 1950 vervullen. Intussen was hij benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad waar hij van 1957 tot 1973 procureur-generaal was. Van 1964 tot 1976 was Langemeijer regeringscommissaris voor boek drie van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Hij was daarnaast vicevoorzitter van de Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke wetgeving.

Bij de verlening van zijn eredoctoraat was Langemeijer al diverse malen onderscheiden, zo ontving hij de Joost van de Vondelprijs (1978, Münster), werden hem eredoctoraten verleend door de universiteiten van Leuven, Münster en Gent en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1949) en Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau (1961).

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.