Honory doctorates 2002

Prof. dr. Guido Vergauwen

Erepromotor prof. dr. A.J. Denaux - 2012 - Tilburg School of Catholic Theology

Guido Vergauwen (Sint-Niklaas, 1944) trad na het kleinseminarie in België toe tot de orde der Dominicanen, een orde met een intellectuele traditie in het licht van leven en werk van Thomas van Aquino. Vergauwen studeerde filosofie en theologie in Leuven, Freiburg, Tübingen en Zurich.

Prof. dr. Guido Vergauwen

Het grootste deel van zijn academische loopbaan bracht hij door aan de tweetalige (Duits en Frans) universiteit van Freiburg (Fribourg) in Zwitserland. Hij was er hoogleraar fundamentele theologie, met als belangrijkste onderwerpen van belangstelling de filosofie van religie en oecumene.

De universiteit eert hem vanwege “de bijzondere verdiensten van zijn gehele werk, dat zich concentreert op de verhouding tussen geloof en rede, tussen christendom en cultuur, op de oecumenische problematiek, in het bijzonder op de relatie met de orthodoxe kerken, en op de interculturele en interreligieuze dialoog”.

In 2008 verkreeg hij de titel “magister”, de hoogste academische graad en eer binnen de Dominicaanse orde. In de laudatio werd gesteld dat Vergauwens theologische gaven werden geëvenaard door zijn vermogen de discipline theologie een plaats te geven binnen het kader van een moderne, internationale universiteit, zoals die van Freiburg. Vergauwen was decaan van de theologische faculteit, en ook rector van de universiteit, van 2007 tot 2015. In een van zijn rectorale redes bleek – uit de titel The idea of a University – Vergauwen geïnspireerd door de gelijknamige publicatie van de 19e-eeuwse kardinaal John Henry Newman.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.