Honory doctorates 2002

Prof. dr. H.W. (Henk) Lambers

Erepromotor prof. dr. Th.C.M.J. van de Klundert - 1982 – Faculteit Economische Wetenschappen

Hendrik Wilm Lambers (Rotterdam, 1916 – 2004) was een Nederlandse econoom, hoogleraar algemene economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, en aldaar viermaal rector magnificus.

Prof. dr. H.W. Lambers

Lambers was geboren en getogen in Rotterdam. Hij begon zijn economiestudie aan de toenmalige Nederlandsche Handels-Hoogeschool in 1935, waar hij studeerde onder hoogleraar Frans de Vries (eveneens eredoctor van Tilburg University).

In 1946 werd hij lector aan zijn alma mater, en in 1947 hoogleraar in de economie. Hij bleef dit tot zijn emeritaat in 1981. Lambers was ook enige jaren directeur van het Nederlands Economisch Instituut, en deed daarvan in 1982 afstand. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de EUR in 1973, toen de NEH en de Medische Faculteit Rotterdam fuseerden.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.