Honory doctorates 2002

Dr. H. A. (Henri) Poels

Erepromotor mag. dr. F.N.M. Weve - 1947 – Faculteit Economische Wetenschappen

Henricus Andreas Poels (Venray, 1868 – Heerlen, 1948) werd geboren in een welgestelde boerenfamilie in het Noord-Limburgse Venray. Na studies aan de seminaries te Rolduc en Roermond werd hij op 23-jarige leeftijd tot priester gewijd. Na verdere studie in Leuven in de Bijbelwetenschap promoveerde hij daar in 1894 tot doctor in de theologie.

Mgr. dr. H. Poels

Hij was bestemd om professor Bijbelwetenschap aan het grootseminarie van zijn bisdom te worden maar hij werd verdacht van modernistische sympathieën. Tussen 1904 en 1910 was Poels hoogleraar exegese, aan de Catholic University van Washington DC. In Nederland werd hij gepasseerd voor professoraten, en ook in Amerika liep het niet goed af. Hem werd ontslag verleend, na een artikel waarin hij (niet als eerste) het in de Rooms-katholieke theologie gangbare geloof bestreed dat Mozes de auteur was van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Hij betoogde dat die boeken moesten zijn geschreven door meerdere auteurs en geredigeerd ver na Mozes' tijd.

Veertig jaar later was Poels' overtuiging overigens algemeen aanvaard in katholieke kringen. Zijn volgende rol was die van aalmoezenier in de mijnstreek. Het maatschappelijk leven in Limburg werd door Poels en de zijnen volgens een strak katholiek hiërarchisch-klerikaal model georganiseerd. Hij stond aan de wieg van door de overheid gesteunde woningbouwverenigingen en buurthuizen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.