Honory doctorates 2002

Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels

Erepromotor prof. dr. Th.C.M.J. van de Klundert - 1998 - Faculteit Economische Wetenschappen

Herman Wijffels (IJzendijke, 1942) studeerde van 1959 tot 1964 algemene economie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg.

Dr. H.H.F. Wijffels

Daarna was hij, boerenzoon ook, werkzaam hij bij het Ministerie van Landbouw en Visserij en bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond waar hij algemeen secretaris was. Vanaf 1981 werkte Wijffels bij Rabobank Nederland, vanaf 1981 als lid van de directie en van 1986 tot 1999 als voorzitter van de hoofddirectie, waarna hij werd benoemd als voorzitter van de SER.

Cobbenhagen was al gestorven toen Wijffels als 17-jarige zijn studie in Tilburg begon, maar de traditie die hij gevestigd had, zat diepgeworteld in de faculteit. In de Volkskrant, dat hem interviewde naar aanleiding van zijn eredoctoraat zij hij daarover: “Werken aan de economische en de maatschappelijke ontwikkeling. Zo werden we in Tilburg opgeleid, in de jaren zestig. Een manier van over de dingen heen kijken. Je kunt economie, zowel de bedrijvigheid als het vak, bekijken vanuit een technisch perspectief. Maar je kunt je ook afvragen: waar doe ik het voor? Wat is de zin van een steeds verder uitbreidende economie?”

Wijffels was in de periode na zijn eredoctoraat ook enige tijd lid van het stichtingsbestuur van de universiteit. Hij was onder meer nog bewindvoerder bij de Wereldbank en informateur bij het tweede kabinet-Rutte. Hij werd meerdere malen koninklijk onderscheiden en was naamgever van diverse commissies, waaronder die over de toekomst voor de veehouderij (2001), over de toekomstige rol van (Grote) Technologische Instituten en over de structuur van Nederlandse Banken (2013).

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.