Honory doctorates 2002

Prof. dr. H.A. (Herman) Witkin

Erepromotor prof. dr. J.M. van Meel -1977 - Faculteit Sociale Wetenschappen

Herman Witkin (New York, 1916 - 1979) was een Amerikaans cognitief psycholoog die bekend is geworden door zijn theorie van leerstijlen en cognitieve stijlen.

Prof. dr. H.A. Witkin

Witkin studeerde psychologie aan New York University en verrichtte zijn onderzoek aan het SUNY Downstate Medical Center College of Medicine in Brooklyn, NY en de Educational Testing Service (ETS) in Princeton, New Jersey waar hij tot zijn dood in 1979 werkte. Witkin maakte gebruikte van objectieve testen om individuele verschillen in cognitieve stijl (soms ook perceptuele stijl genoemd) te meten. Hij was vooral geïnteresseerd in het vermogen van mensen om de ruimtelijke oriëntatie van voorwerpen te bepalen, tegen een achtergrond van omringende ‘cues’ (prikkels). Hij zag dit bovendien als een belangrijk kenmerk van de menselijke persoonlijkheid.

Witkin is de grondlegger van begrippen als veldafhankelijkheid en veldonafhankelijkheid. Deze eigenschappen werden door hem gemeten met een perceptuele test; de Rod and Frame test (RF test). Witkins denkbeelden zijn vastgelegd in zijn boek Personality Through Perception (1954). Zijn ideeën zij na zijn dood enigszins in vergetelheid geraakt. Sommigen beschouwen de door Witkins gemeten eigenschappen meer als perceptueel-visuele vaardigheden dan als een aspect van iemands persoonlijkheid of karakter.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.